Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven met ciltacabtagene autoleucel voor recidiverend of refractair multipel myeloom

(0)2022-10-09 13:30   ( Nieuws )

Prof. Sundar JagannathCARTITUDE-1 is een fase 1b-2 studie die de op BCMA-gerichte CAR T-celtherapie ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) voor recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM) evalueert. Vorig jaar is gepubliceerd dat een enkele infusie van cilta-cel (0,75 x 106 cellen per kg) resulteerde in vroege, diepe, en duurzame responsen in zwaar-voorbehandelde patiënten. Prof. Sundar Jagannath (Mount Sinai Medical Center, New York) en collega’s publiceren nu in The Lancet Haematology een analyse van de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven van de patiënten in CARTITUDE-1.1

CARTITUDE-1, uitgevoerd in zestien centra in de Verenigde Staten, includeerde RRMM-patiënten met een ECOG performance status 0 of 1, die tenminste drie eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. Onder de 78 patiënten die aferese ondergingen waren er 68 die cilta-cel kregen en voor aanvang, tijdens en na mediaan 16,9 maanden follow-up (IQR 15,7-17,5) HRQOL-vragenlijsten beantwoordden (EORTC-C30, EORTC myeloma module, EuroQoL-5). De analyse liet zien dat na infusie een transiënte afname gevolgd door verbetering optrad in algemene gezondheidsstatus (gemiddelde verandering tussen dag 0 en dag 464: +8,0 ± 20,9), fysiek functioneren (+ 4,6 ± 21,1), en emotioneel functioneren (+ 1,9±23,7), en een afname van pijn (- 14,1 ± 31,5) en vermoeidheid (- 15,4 ±29,5).

De onderzoekers concluderen dat de eerder gepubliceerde werkzaamheid van cilta-cel voor zwaar-voorbehandeld RRMM vergezeld ging van verbetering van de HRQOL.

1.Martin T, Lin Y, Agha M et al. Health-related quality of life in patients given ciltacabtagene autoleucel for relapsed or refractory multiple myeloma (CARTITUDE-1): a phase 1b-2, open-label study. Lancet Haematol 2022; epub ahead of print

Summary: Health-related quality of life analysis of CARTITUDE-1 showed that ciltacabtagene autoleucel for relapsed or refractory multiple myeloma was associated with durable HRQOL improvements.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren