Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Gezondheiduitkomsten, kwaliteit van leven, en sociaal functioneren van volwassen overlevers van neuroblastoom


Dr. Carmen WilsonHet St. Jude Lifetime Cohort is een cohort van volwassen overlevers van maligniteiten gediagnosteerd tijdens de jeugd. Een analyse in cohort heeft gezondheidsuitkomsten, kwaliteit van leven, en sociaal functioneren van volwassen overlevers van neuroblastoom geïnventariseerd. Dr. Carmen Wilson (St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis TN) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1

De analyse includeerde 136 tenminste tien-jaar overlevers van neuroblastoom (mediane leeftijd 31,9 jaar; range 20,2-54,6) en 272 controlepersonen uit de algemene bevolking (mediane leeftijd 34,7 jaar; range 18,3-59,6). De gezondheiduitkomsten werden gecategoriseerd aan de hand van de CTCAE-criteria. Bij het bereiken van de leeftijd 35 jaar hadden de overlevers gemiddeld 8,5 graad 1 tot en met 5 aandoeningen doorgemaakt (95%-bti 7,6-9,3); onder de controlepersonen was het gemiddelde aantal van deze aandoeningen 3,3 (95%-bti 2,9-3,7). Vergeleken met de controlepersonen hadden de overlevers hogere prevalentie van pulmonaire (p=0,003), gehoors- (p<0,001), neurologische (p=0,003), en nieraandoeningen (p<0,001). Overlevers rapporteerden slechtere fysieke HRQOL (p=0,001) en symptomen van angst/ongerustheid (p=0,01) en somatisatie (p=0,01). De overlevers hadden lagere waarschijnlijkheid zelfstandig te wonen (p=0,01) of getrouwd te zijn (p=0,01). Binnen de groep overlevers hadden patiënten met tenminste één doorgemaakte graad 3 of 4 aandoening hogere waarschijnlijkheid van rapporteren van slechte algemene gezondheid (OR 6,6; 95%-bti 1,6-26,9), pijn (OR 4,2; 95%-bti 1,0-17,0), en werkloosheid (OR 3,2; 95%-bti 1,2-8,5).

De onderzoekers concluderen dat volwassen overlevers van neuroblastoom, vergeleken met personen in de algemene bevolking, hogere chronische-ziektenlast, slechtere kwaliteit van leven, en slechter sociaal functioneren hadden.

1.Wilson CL, Brinkman TM, Cook C et al. Clinically ascertained health outcomes, quality of life, and social attainment among adult survivors of neuroblastoma: a report from the St. Jude Lifetime Cohort. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis in the St. Jude Lifetime Cohort found a high burden of chronic diseases, reduced HRQOL, and reduced social attainment among adult survivors of neuroblastoma compared to community controls.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren