Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Heropname-risicoscoresysteem voor patiënten met solide maligniteiten


Dr. Joanna-Grace ManzanoPatiënten met maligniteiten hebben vergeleken met andere patiënten na ontslag uit het ziekenhuis vaak hogere risico’s van heropname. Een studie van MD Anderson Cancer Center heeft factoren geïdentificeerd die geassocieerd zijn met het heropnamerisico, om te komen tot een voorspellende risicoscore (de Cancer READMIT score). Dr. Joanna-Grace Manzano en collega’s publiceren de studie in JCO Oncology Practice.1

De studie includeerd 6720 volwassen patiënten die na behandeling voor een solide maligniteit werden ontslagen uit MDACC. Het dertig-dagen niet-geplande heropnamepercentage bedroeg 16,0% (n=1078). Factoren die naast locatie van de maligniteit geassocieerd waren met heropname binnen dertig dagen waren recente behandeling (binnen dertig dagen) op de afdeling spoedeisende hulp, niet-Engels als primaire taal, anemie gedefinieerd als Hb < 10 g/dl, langer dan vier dagen verblijf tijdens de index-opname, niet-gehuwde burgerlijke staat, leukocytengetal hoger dan 11 x 109 per liter, en metastatische ziekte. De Cancer READMIT score op basis van deze factoren had een bescheiden onderscheidende performance voor het voorspellen van dertig-dagen niet-geplande heropname (AUC 0,647).

De onderzoekers concluderen dat de Cancer READMIT score dertig-dagen niet-geplande heropname kon voorspellen met een redelijke performance. Externe validatie van de score is gewenst.

1.Manzano J-GM, Lin H, Zhao H et al. Derivation and validation of the Cancer READMIT score: a readmission risk scoring system for patients with solid tumor malignancies. JCO Oncology Practice 2021; epub ahead of print

Summary: A study among patients discharged after treatment for cancer at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) resulted in the Cancer READMIT score to predict 30-day unplanned readmission risk.The score had modest discriminatory performance (AUC 0.647).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren