Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Hilotherapie versus frozen gloves voor profylaxe van taxaan-gerelateerde bijwerkingen in vroeg-stadium mammacarcinoom


Dr. Annemarie CoolbrandtPreventie van taxaan-gerelateerde toxiciteit van de extremiteiten is van belang voor de kwaliteit van leven van patiënten en voor adherentie aan de behandeling. In verscheidene studies is profylactische werkzaamheid gezien van koeling van handen en voeten met frozen gloves. In tegenstelling tot FG levert hilotherapie koeling op constante temperatuur. Een prospectieve studie van de Universiteitsziekenhuizen Leuven (België) heeft hilotherapie vergeleken met frozen gloves voor de preventie van patiënt-gerapporteerde toxiciteiten van handen en voeten van patiënten die taxaan-gebaseerde therapie kregen voor vroeg-stadium mammacarcinoom. Dr. Annemarie Coolbrandt en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1


De studie includeerde 62 patiënten die wekelijks paclitaxel 80 mg/m2 of driewekelijks docetaxel 75 mg/m2 kregen. De patiënten kregen hilotherapie aan de rechterhand en -voet en frozen gloves aan de linkerhand en –voet. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten werden verzameld voor aanvang van de behandeling en zes, twaalf, achttien, en vierentwintig weken na aanvang van de behandeling. Primair eindpunt van de studie was incidentie van alle graden bijwerkingen (perifere neuropathie, pijn, en nageltoxiciteit); secundair eindpunt was de incidentie van graad 2 en hoger bijwerkingen. Incidentie van alle graden bijwerkingen was niet significant verschillend tussen beide behandelingen (85,5% met hilotherapie en 90,3% met frozen gloves; p=1,00); incidentie van graad 2 en hoger bijwerkingen was significant lager met hilotherapie dan met frozen gloves (43,6% versus 61,3%; p=0,013).

De onderzoekers concluderen dat vergeleken met frozen gloves hilotherapie resulteerde in betere preventie van graad 2 en hoger patiënt-gerapporteerde bijwerkingen.

1.Coolbrandt A, Vancoille K, Dejaeger E et al. Preventing taxane-related peripheral neuropathy, pain, and nail toxicity: a prospective self-controlled trial comparing hilotherapy with frozen gloves in early breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: A prospective study in Belgium found that compared to frozen gloves, continuous cooling of hands and feet using hilotherapy results in better prevention of grade 2 and higher side-effects in patients receiving taxane-based chemotherapy for early-stage breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren