Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Hoge-dosering chemotherapie versus standaard chemotherapie consolidatie voor gelokaliseerd hoog-risico Ewing sarcoom

(0)2018-09-09 12:00   ( Nieuws )

Prof. Jeremy WhelanEr is controverse over de plaats van hoge-dosering chemotherapie consoliatie in Ewing sarcoom (ES). De Europese multicenterstudies Euro-E.W.I.N.G.99 en EWING-2008 hebben onderzocht of consliderende hoge-dosering chemotherapie vergeleken met standaard chemotherapie de overleving verbeterde in gelokaliseerd ES met hoog risico van recidief. Prof. Jeremy Whelan (University College Hospital, London UK) en collega’s publiceren resultaten van de studies online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten jonger dan vijftig jaar met slechte histologische respons (meer dan tien procent viabele cellen) na inductie met zes cycli vincristine, ifosfamide, doxorubicine, en etoposide, of met tumorvolume bij diagnose 200 ml of meer indien niet geresecteerd of geresecteerd naar radiotherapie. De patiënten werden gerandomiseerd naar hoge-dosering chemotherapie met busulfan en melfalan (BuMel; n=122) of standaard chemotherapie met vincristine, dactinomycine, en ifosfamide (VAI; n=118). Het primaire eindpunt van de studie was gebeurtenisvrije overleving.

De mediane follow-up was 7,8 jaar. BuMel vergeleken met VAI resulteerde in significante verlaging van het risico van een gebeurtenis (HR 0,63; p=0,026). De drie-jaars EFS was 69,0% versus 56,7% en de acht-jaars EFS was 60,7% versus 47,1%. BuMel vergeleken met VAI resulteerde ook in betere overall survival (HR 0,63; p=0,028). De drie-jaars OS was 78,0% versus 72,2% en de acht-jaars OS was 64,5% versus 55,6%. Twee patiënten overleden aan BuMel-gerelateerde toxiciteit; één patiënt aan toxiciteit van standaard chemotherapie. Significant meer BuMel-patiënten hadden klachten van ernstige acute toxiciteit dan VAI-patiënten.

De onderzoekers concluderen dat BuMel vergeleken met VAI consolidatie resulteerde in significant betere EFS en OS in patiënten met gelokaliseerd ES en hoog-risico kenmerken.

1.Whelan J, Le DeleyM-C, Dirksen U et al. High-dose chemotherapy and blood autologous stem-cell rescue compared with standard chemotherapy in localized high-risk Ewing sarcoma: results of Euro-E.W.I.N.G.99 en Ewing-2008. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A European mutlicenter study compared high-dose chemotherapy (busulfan en melphalan) versus standard chemotherapy (vincristine, dactinomycine, ifosfamide) as consolidation for localized high-risk Ewing sarcoma. BuMel compared to VAI improved event-free and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren