Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Houding van oncologen ten aanzien van maken van audio-opnamen van consulten door patiënten


Dr. Rachel JimenezAudio-opnamen van consulten kunnen oncologiepatiënten helpen informatie over hun ziekte en behandeling te onthouden en door herbeluisteren mogelijk beter te begrijpen. Een studie in vijf centra in de Verenigde Staten heeft de houding van oncologen ten aanzien van het recorderen van gesprekken met patiënten geïnventariseerd. Dr. Rachel Jimenez (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De onderzoekers benaderden 520 medisch, stralings, en chirurgisch oncologen. Het responspercentage was 69% (n=360). Vrijwel alle respondenten (93%) hadden ervaring met patiënten die consulten wilden opnemen. Vijfenzeventig procent van de respondenten gaf aan daar geen probleem mee te hebben, 25% gaf aan uncomfortable te zijn met recorderen van consulten, en 56% rapporteerde zorgen over minder diepgaande gesprekken vanwege wettelijke aansprakelijkheid. De meeste respondenten (85%) gaven aan altijd in te stemmen met het verzoek, en 15% weigerde in alle of vrijwel alle gevallen. Iets meer dan de helft (51%) geloofde dat het maken van opnamen een gunstig effect kan hebben op de relatie tussen patiënt en behandelaar, maar 31% heeft zorgen over het ontwijken van moeilijke onderwerpen, waaronder prognose. Er was geen invloed van subspecialisme, praktijk-setting, of geografische regio op de houding ten aanzien van het maken van opnamen, maar hogere leeftijd en langere ervaring als behandelaar waren geassocieerd met een meer positieve houding. De meerderheid van de behandelaars (72%) heeft behoefte aan institutionele richtlijnen ten aanzien van het maken van opnamen.

De onderzoekers concluderen dat de meerderheid van de oncologen instemt met het verzoek van patiënten om opnamen van consulten te mogen maken, maar dat een aanzienlijke minderheid niet instemt.

1.Jimenez RB, Johnson AE, Horick NK et al. Do you mind if I record?: Perceptions and practice regarding patient requests to record clinic visits in oncology. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A survey among 350 oncologists from 5 US cancer centers found that most respondents (75%) were comfortable with patient requests to record visits, but a sizable minority were uncomfortable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren