Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

HPV-testen voor detectie van CIN2+ in patiënt-verzamelde versus clinicus-verzamelde cervico-vaginale monsters


Nicole PolmanHPV-testen in door patiënten zelf genomen cervico-vaginale monsters is een mogelijk alternatief voor HPV-testen in door clinici genomen monsters. De Nederlandse IMPROVE-studie onderzocht de klinische accuratesse van primair HPV-testen in patiënt-genomen versus clinicus-genomen monsters. Nicole Polman (Amsterdam UMC) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde vrouwen in de leeftijd van 29 tot en met 61 jaar, die reguliere screening ondergingen. De vrouwen werden gerandomiseerd naar self-sampling (SS; n=7643) of clinician-sampling (CS; n=6282). HPV-positiviteit werd vastgesteld in 7,4% van de SS-groep versus 7,2% van de CS-groep (RR 1,04; 95%-bti 0,92-1,17). De mediane follow-up van HPV-positieve vrouwen was 20 maanden (IQR 17-22). De CIN2+ sensitiviteit en specificiteit van HPV-testen verschilde niet significant tussen de SS-groep en de CS-groep: de CIN2+ relatieve sensitiviteit was 0,96 (0,90-1,03) en de CIN2+ relatieve specificiteit was 1,00 (0,99-1,01). Voor het CIN3+ eindpunt was de relatieve sensitiviteit 0,99 (0,91-1,08) en de relatieve specificiteit 1,00 (0,99-1,01).

De onderzoekers concluderen dat HPV-testen met een klinisch gevalideerde assay vergelijkbare accuratesse (in termen van detectie van CIN2+ of CIN3+ lesies) had in SS- en in CS-monsters. Deze waarnemingen suggereren dat self-sampling kan worden gebruikt in de routinematige screening.

1.Polman NJ, Ebisch RMF, Heideman DAM et al. Performance of human papillomavirus testing on self-collected versus clinician-collected samples for the detection of cervical intraepithelial neoplasia of grade 2 or worse: a randomised, paired screen-positive, non-inferiority trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A non-inferiority trial in The Netherlands found that HPV testing done with a clinically validated PCR-based assay had similar accuracy on self-colledted and clinician-collected samples in terms of the detection of CIN2+ or CIN3+ lesions.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren