Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

HRQOL-impact van lenalidomide-onderhoud na respons op R-CHOP voor DLBCL


Prof. Catherine ThieblemontDe multinationale fase 3-studie REMARC randomiseerde oudere patiënten (leeftijd zestig tot tachtig jaar) met diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) na respons op R-CHOP naar twee jaar lenalidomide-onderhoudsbehandeling versus placebo. In 2017 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving in de lenalidomide-arm significant langer was dan in de placebo-arm (HR 0,708; p=0,01). Een analyse van de studie heeft nu de impact van lenalidomide-onderhoud op de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) onderzocht. Prof. Catherine Thieblemont (Hôpital Saint-Louis, Parijs) en collega’s publiceren de analyse online in het British Journal of Haematology.1

De analyse includeerde patiënten die de EORTC-C30 vragenlijst beantwoordden (229 patiënten in de lenalidomide-arm en 228 patiënten in de placebo-arm van de studie). De Global Health Status verschilde niet significant tussen beide armen (gemiddelde GHS-score 68,2 versus 72,0 bij randomisatie en vervolgens stabiel tijdens de onderhoudsperiode). Ook de scores voor fysiek functioneren en vermoeidheid bleven tijdens de onderhoudsperiode stabiel in de lenalidomide-arm. Objectief meetbare treatment-emergent adverse events waren meer frequent in de lenalidomide-arm dan in de placebo-arm (81,8% van de patiënten versus 66,3%) en leidden in de lenalidomide-arm meer frequent tot doseringsreducties. De PFS was superieur in de lenalidomide-arm ongeacht doseringsreducties.

De onderzoekers concluderen dat de eerder gepubliceerde verbetering van PFS met lenalidomide vergeleken met placebo niet ten koste ging van slechtere HRQOL.

1.Thieblemont C, Howlett S, Casasnovas R-O et al. Lenalidomide maintenance for diffuse large B-cell lymphoma patients responding to R-CHOP: quality of life, dosing, and safety results from the randomised controlled REMARC study. Br J Haematol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study REMARC randomized elderly DLBCL patients (60-80 years of age) after response to R-CHOP to lenalidomide maintenance or placebo, and found better PFS in the lenalidomide group than in de placebo group (HR 0.708; p=0.01). An HRQOL analysis of the study has now been published. Lenalidomide maintenance did not negatively impact HRQOL despite TEAEs being more common compared with placebo.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren