Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Hybride minimaal-invasieve versus open oesofagectomie voor slokdarmcarcinoom


Prof. Guillaume PiessenHybride minimaal-invasieve oesofagectomie (Ivor-Lewis procedure) voor slokdarmcarcinoom combineert een laparoscopische abdominale fase met open thoracotomie. In theorie heeft deze techniek voordelen vergeleken met open oesofagectomie, waaronder lagere frequentie van pulmonaire complcaties, beperking van potentiële tumor spillage, en eenvoudigere reproduceerbaarheid van de techniek. In een studie van de Franse Fédération de Recherche en Chirurgie heeft uitkomsten van beide typen chirurgie vergeleken. Prof. Guillaume Piessen (Centre Hospitalier Régional Universiaire de Lille) en collega’s publiceren de studie online in The New England Journal of Medicine.1

De multicenterstudie includeerde patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar met resectabel carcinoom in het middelste of onderste derde gedeelte van de slokdarm. Ze werden gerandomiseerd naar een hybride-proceduregroep (n=103) of een open-proceduregroep (n=104). Majeure intra- of postoperatieve complicaties werden gezien in 36% van de patiënten in de hybride-proceduregroep versus 64% van de patiënten in de open-proceduregroep (OR 0,31; p<0,001). Majeure pulmonaire complicaties werden gezien in 18% versus 30%. De drie-jaars overall survival was 67% in de hybride-proceduregroep versus 55% in de open-proceduregroep; de drie-jaars ziektevrije overleving was 57% respectievelijk 48%.

De onderzoekers concluderen dat hybride minimaal-invasieve oesofagectomie vergeleken met open oesofagectomie resulteerde in een lagere incidentie van intra- en postoperatieve complicaties, vooral pulmonaire complicaties, zonder OS en DFS over een periode van drie jaar te compromiteren.

1.Mariette C, Markar SR, Dabakuyo-Yonli TS et al. Hybrid minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer. N Engl J Med 2019;380:152-162

Summary: A multicenter study in France compared hybrid minimal esophagectomy (Ivor-Lewis procedure) with transthoracic open esophagectomy for esophageal cancer. The study found that hybrid minimally invasive esophagectomy resulted in a lower incidence of intraoperative and postoperative major complications without compromising overall and disease-free survival over a period of 3 years.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren