Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Hypogefractioneerde stereotactische radiotherapie naar de resectieholte in patiënten met hersenmetastasen


Dr. Kerstin EitzHypogefractioneerde stereotactische radiotherapie (HSRT) naar de resectieholte na chirurgie voor hersenmetastasen verdringt in toenemende mate postoperatieve whole-brain radiotherapie, zonder veel evidentie voor werkzaamheid van HSRT. Een multinationale cohortstudie heeft nu uitkomsten en prognostische factoren na chirurgie en HRST in deze patiënten geïnventariseerd. Dr. Kerstin Eitz (Klinikum rechts der Isar, München) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

Tussen december 2003 en november 2019 ondergingen in de zes deelnemende centra 301 vrouwen en 257 mannen resectie voor hersenmetastasen gevolgd door HSRT naar in totaal 581 resectieholten. De gemiddelde leeftijd was 61 jaar (SD 0,50). De mediane totale dosering was 30 Gy (range 18-35) en de mediane dosering per fractie was 6 Gy (range 5-10,7). Primaire eindpunten van de studie waren overall survival, lokale controle, en prognostische factoren die geassocieerd waren met OS en LC.


De mediane follow-up was 12,3 maanden (IQR 5,0-25,3). De OS was 65% na één jaar, 46% na twee jaar, en 33% na drie jaar met LC 84% na één jaar, 75% na twee jaar, en 71% na drie jaar. Stralingsnecrose werd gezien in 48 patiënten (8,6%) en leptomeningeale ziekte in 73 patiënten (13,1%). Graad 3 of hoger neurologische toxiciteit werd gezien in 16 patiënten (2,8%) in de eerste zes maanden na HSRT en in 24 patiënten (4,1%) langer dan zes maanden na HSRT. Prognostische factoren voor OS waren in multivariate analyse KPS-score 80% of hoger (HR 0,61; p<0,001), interval van 22 tot 33 dagen tussen chirurgie en HSRT (HR 1,50; p=0,02), en controle van de primaire tumor (HR 0,69; p=0,007). Prognostische factoren voor LC waren één enkele hersenmetastase (HR 0,57; p=0,03) en controle van de primaire tumor (HR 0,59; p=0,02).

De onderzoekers concluderen dat in patiënten met hersenmetastasen postoperatieve HSRT naar de resectieholte in deze studie een uitstekend risico-profijt profiel had.

1.Eitz KA, Lo SS, Soliman H et al. Multi-institutional analysis of prognostic factors and outcomes after hypofractionated stereotactic radiotherapy to the resection cavity in patients with brain metastases. JAMA Oncol 2020.4630

Summary: A multinational cohort study found an excellent risk-benefit profile of local hypofractionated stereotactic radiotherapy to the resection cavity after surgery for brain metastasis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren