Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Hypomethylerende middelen voor hoog-risico MDS of AML: risico van invasieve schimmelinfecties


Dr. Alison LorenInvasieve schimmelinfecties (IFIs) vormen een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit onder patiënten met AML en hoog-risico MDS. De impact van hypomethylerende middelen (HMAs) anders dan azaciticine voor AML en MDS op het risico van IFIs is niet goed onderzocht. Een retrospectieve studie in het ziekenhuis van de University of Pennsylvania (Philadelphia) heeft de incidentie van IFIs in HMA-behandelde patiënten met AML en MDS geïnventariseerd. Dr. Alison Loren en collega’s publiceren de studie online in het American Journal of Hematology.1

De studie includeerde 203 patiënten die tenminste twee cycli HMAs kregen voor AML, intermediair tot zeer hoog risico MDS, of CMML. De incidentie van IFI was 9,6%; met twintig IFI diagnosen (Scedosporium en Fusarium spp.) gezien na de start van de HMA. Elf van deze twintig patiënten hadden neutropenie bij de start van de HMA. Zeventien van de twintig infecties vonden plaats tijdens de eerste vier HMA-cycli.

De onderzoekers concluderen dat het met HMA voor AML of MDS samenhangende IFI-risico hoog was. Schimmelprofylaxe zou kunnen overwogen in patiënten die bij de start van de HMA-behandeling neutropenie hebben.

1.Kim GY, Burns J, Freyer CW et al. Risk of invasive fungal infections in patients with high-risk MDS and AML receiving hypomethylating agents. Am J Hematol 2020; epub ahead of print

Summary: A study at the University of Pennsylvania found 9,6% incidence of invasive fungal infections after administration of hypomethylating agents for high-risk MDS or AML. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren