Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ibrutinib, obinutuzumab, en venetoclax voor recidiverend of niet-eerder behandeld mantelcellymfoom


Prof. Steven Le GouillIn preklinische modellen van mantelcellymfoom (MCL) is activiteit gezien van de combinatie van ibrutinib, obinutuzumab en venetoclax. De Franse multicenter fase 1-2 studie OAsis heeft deze combinatie geëvalueerd in patiënten met recidiverend of niet-eerder behandeld MCL. Prof. Steven Le Gouill (Centre Hospitalier Universitaire Nantes) en collega’s publiceren de studie in Blood.1

In het fase 1-gedeelte van de studie kregen negen patiënten vaste dosering ibrutinib en obinutuzumab, en oplopende doseringen venetoclax. Er werden geen doseringslimiterende toxiciteiten gezien, en voor het fase 2-gedeelte werd gekozen voor venetoclax 400 mg eenmaal daags.

In fase 2 werden 39 patiënten behandeld; 24 met recidiverende ziekte en 15 met niet-eerder behandelde ziekte. Graad 3 of 4 adverse events werden gezien in 18 patiënten met recidiverende ziekte (75%) en 8 patiënten met niet-eerder behandelde ziekte (53%). Na zes cycli werd met PET complete respons vastgesteld in 16 patiënten met recidiverende ziekte (67%) en 13 patiënten met niet-eerder behandelde ziekte (86,6%). Klaring van minimale residuele ziekte werd gezien in 10 van 14 evalueerbare patiënten met recidiverende ziekte (71,5%) en in alle compleet-responderende patiënten met niet-eerder behandelde ziekte. In het cohort van patiënten met recidiverende ziekte was de twee-jaars PFS 69,5% (95%-bti 52,9-91,4) en de twee-jaars OS 68,6% (95%-bti 49,5-95,1), en in het cohort met niet-eerder behandelde ziekte was de één-jaars PFS 93,3% (95%-bti 81,5-100).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van ibrutinib, obinutuzumab, en venetoclax goed verdragen werd en resulteerde in hoge percentages patiënten met respons, ook op moleculair niveau, onder patiënten met recidiverend MCL en onder patiënten met niet-eerder behandeld MCL.

1.Le Gouill S, Morschhauser F, Chiron D et al. Ibrutinib, obinutuzumab and venetoclax in relapsed and untreated patients with mantle-cell lymphoma, a phase I/II trial. Blood 2020.008727

Summary: The multicenter phase 1-2 study OAsis found that the combination of ibrutinib, obinutuzumab, and venetoclax was well tolerated and provided high response rates, including at the molecular level, in patients with relapsed and patients with previously untreated MCL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren