Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

ICI-therapie geassocieerde acute nierschade: incidentie, risicofactoren, en uitkomsten


Dr. Abhijat KitchluImmuuncheckpointremmers (ICIs) hebben geresulteerd in goede uitkomsten in sommige patiënten met maligniteiten, maar zijn ook geassocieerd met verhoogd risico van immuungerelateerde bijwerkingen (irAEs), waaronder acute nierschade (AKI). Een cohortstudie van het University Health Network (Toronto) heeft incidentie, risicofactoren, en uitkomsten van ICI-gerelateerde AKI geïnventariseerd. Dr. Abhijat Kitchlu en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

Tussen begin 2010 en eind 2017 kregen in Toronto 309 patiënten ICIs voor maligniteiten. AKI werd gedefinieerd als toename van baseline serumcreatininegehalte (sCr) met meer dan 50%. Deze complicatie werd gezien in 51 patiënten (16,5%), met KDIGO-stadium 1, 2, en 3 in 53%, 22% en 25% van 51 patiënten. AKI was geassocieerd met ontwikkeling van andere irAEs (OR 3,2; p<0,001), eerdere diagnose hypertensie (OR 4,3; p<0,001), en cerebrovasculaire ziekte (OR 9,2; p<0,001). Baseline sCr, het type maligniteit, en type ICI waren niet geassocieerd met AKI. Gebruik van ACE-remmers en ARBs (OR 2,9; p=0,002), diuretica (OR 4,3; p<0,001), en corticosteroïden (OR 1,9; p=0,03) was geassocieerd met AKI. In multivariate analyse waren alleen andere irAEs (OR 2,82; p=0,002) en hypertensie (OR 2,96; p=0,008) geassocieerd met AKI. Er was geen associatie tussen AKIs en verhoogde mortaliteit (HR 1,1; p=0,67). Herstart van ICI-behandeling na AKI vond plaats in twaalf patiënten, waarna recidiverende AKI werd gezien in één patiënt (8,3%).

De onderzoekers concluderen dat AKI een veel-voorkomende complicatie was van ICI-behandeling. Ontwikkeling van andere irAEs en eerdere hypertensie waren risicofactoren voor AKI. AKI was niet geassocieerd met slechtere overleving.

1.Meraz-Muñoz A, Amir E, Ng P et al. Acute kidney injury associated with immune checkpoint inhibitor therapy: incidence, risk factors, and outcomes. J ImmunoTher Cancer 2020;000467

Summary: A cohort study in Toronto found that acute kidney injury was a common complication in patients receiving immune checkpoint inhibitor therapy for cancers (seen in 16.5% of patients). Development of other irAEs and previous diagnosis of hypertension were associated with increased AKI risk. AKI was not associated with worse survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren