Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Immuuntherapie voor NSCLC: overleving en immuun-gerelateerde biomarkers


Immuuntherapie, waaronder tumorvaccins, cellulaire immuuntherapie, en immuuncheckpointremmers (ICIs) heeft in sommige maar niet alle gerandomiseerde studies geresulteerd in verbetering van de uitkomsten van niet-kleincellig longcarcinoom. Ook de relevantie van gebruikelijke biomarkers, waaronder expressie van PD-L1, is nog verre van duidelijk. Prof. Herui Yao (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s hebben een meta-analyse en een individual patient-level analysis uitgevoerd van klinische uitkomsten en predictieve biomarkers van met immuuntherapie behandeld NSCLC. Ze publiceren de analyses online in JAMA Network Open.1

De meta-analyse includeerde 14.395 patiënten (66,0% mannen) en de analyse van gegevens op individueel patiëntniveau includeerde 1833 patiënten (58,0% mannen). Vergeleken met conventionele therapie was immuuntherapie geassocieerd met significant langere overall survival (HR 0,76; p<0,001) en progressievrije overleving (HR 0,76; p<0,001). De beste checkpoinblokkade-strategie was eerstelijns pembrolizumab met platina-gebaseerde chemotherapie. De gecombineerde predictieve waarde van PD-L1 expressie en tumormutatiebelasting (TMB) was geassocieerd met predictieve prognose. Toevoeging van CD8+ T-cel TILs resulteerde in verdere verbetering van de prognosevoorspelling. Mutaties in RYR1 en MGAM waren geassocieerd met toegenomen klinisch profijt.

De onderzoekers concluderen dat immuuntherapie resulteerde in veelbelovende klinische uitkomsten van NSCLC, en dat specifieke biomarkers aanzienlijke predictieve waarde hebben voor de uitkomsten.

1.Yu Y, Zeng D, Ou Q et al. Association of survival and immune-related biomarkers with immunotherapy in patients with non-small cell lung cancer. A meta-analysis and individual patient-level analysis. JAMA Network Open 2019;2:e196879

Summary: A meta-analysis and individual patient-level analysis found that immunotherapies showed promising clinical outcomes for patients with NSCLC. Pembrolizumab with platinum-based chemotherapy was the most appropriate first-line ICI regimen for advanced NSCLC, and the combined use of PD-L1 expression and tumor mutational burden was a promising biomarker of survival and response.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren