Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact op gehoorstoornis van sequentie van radiotherapie en chemotherapie voor pediatrisch CNS- en HN-carcinoom


Prof. Antoinette am Zehnhoff-DinnessenEr is geen duidelijkheid over de impact van sequentie van craniële radiotherapie (CRT) en platina-gebaseerde chemotherapie (CT) op sensorineurale gehoorstoornis (SNHL) in pediatrisch of adolescente patiënten met centraal-zenuwstelsel (CNS)- of hoofd-hals (HN)-carcinoom. Een retrospectieve studie van het PanCareLIFE consortium heeft ototoxische effecten van sequentieel toegediende CRT en CT voor deze patiënten geïnventariseerd. Prof. Antoinette am Zehnhoff-Dinnesen (Universitätsklinikum Münster, Duitsland) publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde 141 patiënten van twaalf centra in zeven Europese landen, die tussen januari 2016 en april 2018 voor de leeftijd van achttien jaar eerst CRT kregen en vervolgens CT (groep 1; n=88) of eerst CT en vervolgens CRT (groep 2; n=53). Het primaire eindpunt van de studie was SNHL (graad 2b of hoger Muenster classification). Over mediaan 1,6 jaar follow-up werd SNHL gezien in 72,7% van de patiënten in groep 1 versus 33,9% van de patiënten in groep 2. Een time-to-onset analyse onder 74 patiënten in groep 1 en 45 patiënten in groep 2 liet zien dat de mediane tijd tot bereiken van SNHL ≥ 2b 1,2 jaar was in groep 1 versus 4,4 jaar in groep 2.

De onderzoekers concluderen dat onder pediatrische/adolescente patiënten met CNS- of HN-carcinoom, de audiologisch uitkomsten beter zijn met eerst CT gevolgd door CRT dan met eerst CRT gevolgd door CT.

1.Scobioala S, Parfitt R, Matulat P et al. The impact of the temporal sequence of cranial radiotherapy and platin-based chemotherapy on hearing impairment in pediatric anc adolescent CNS and head-and-neck cancer patients: a report from the PanCareLIFE consortium. Int J Cancer 2023.34732

Summary: A multinational retrospective study among141 pediatric or adolescent patients with CNS or head and neck cancer found that audiological outcomes were better for patients who received cranial radiotherapy after platinum-based chemotherapy than for patients who received radiotherapy before chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren