Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van adjuvante therapie op uitkomsten na borstsparende chirurgie in vrouwen ouder dan 70 jaar


Prof. Jean-Philippe PignolVrouwen ouder dan zeventig jaar die borstsparende chirurgie (BCS) krijgen voor vroeg-stadium mammacarcinoom krijgen gewoonlijk adjuvante endocriene therapie en radiotherapie aangeboden. In eerdere studies zijn aanwijzingen gezien voor het veilig achterwege kunnen laten van adjuvante radiotherapie in deze laag-risico populatie. Een studie van Dalhousie University (Halifax, Canada) heeft uitkomsten vergeleken na verschillende vormen van adjuvante therapie. Prof. Jean-Philippe Pignol en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 460 patiënten ouder dan zeventig jaar die tussen begin 2003 en eind 2018 BCS kregen en voldeden aan de inclusiecriteria pT1N0, invasieve ziekte met negatieve marges, en geen chemotherapie. Het primaire eindpunt van de studie was lokaal recidief. Patiënten die geen adjuvante therapie kregen hadden slechtere lokaal-recidiefvrije overleving dan patiënten die tenminste één vorm van adjuvante therapie kregen (p<0,05). Lokaal recidief na vijf jaar werd gezien in 0,8% van de patiënten die zowel endocriene therapie als radiotherapie kregen, in 1,5% van de patiënten die alleen radiotherapie kregen, in 4,2% van de patiënten die alleen endocriene therapie kregen, en in 12% van de patiënten die geen adjuvante therapie kregen.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de studie suggereren dat enige vorm van adjuvante therapie de oncologische uitkomsten verbetert na BCS voor vroeg-stadium mammacarcinoom in vrouwen ouder dan zeventig jaar.

1.Dahn H, Wilke D, Walsh G, Pignol J-P. Radiation and/or endocrine therapy? Recurrence and survival outcomes in women over 70 with early breast cancer after breast-conserving therapy. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A study at Dalhousie University (Halifax, Canada) compared outcomes of various forms of adjuvant therapy after breast-conserving surgery for early breast cancer in women over 70 years of age. Five-year local recurrence rates werd 0.8% with both endocrine and radiation therapy, 1.5% with radiation alone, 4.2% with endocrine therapy alone, and 12% with no adjuvant therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren