Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van aspirinegebruik op maligniteitenincidentie en –mortaliteit onder ouderen

(0)2020-08-12 13:00   ( Nieuws )

Prof. John McNeilGerandomiseerde gecontroleerde studies, vooral uitgevoerd onder jongere deelnemers, hebben laten zien dat regelmatig gebruik van aspirine geassocieerd was met uitstel van de ontwikkeling van maligniteiten. De placebo-gecontroleerde ASPREE-studie (aspirin in reducing events in the elderly) in Australië en de Verenigde Staten heeft onderzocht of dit effect ook in oudere personen gezien wordt. In 2018 is gepubliceerd dat de all-cause en maligniteitenmortaliteit in de aspirinegroep hoger waren dan in de placebogroep. Prof. John McNeil (Monash University, Melbourne) en collega’s publiceren nu in het Journal of the National Cancer Institute een gedetailleerde analyse van de maligniteitenincidentie en -mortaliteit in de studie.1

De studie includeerde 19.114 Australische en Amerikaanse 70-plussers (onder minderheden in de VS 65-plussers) zonder cardiovasculaire ziekte, dementie, of fysieke disabiliteit. De deelnemers werden dubbelblind gerandomiseerd naar lage-dosering aspirine (100 mg eenmaal daags) of placebo. Tijdens mediaan 4,7 jaar follow-up werden 981 maligniteiten gezien in de aspirinegroep en 952 in de placebogroep. Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen voor incidentie van alle maligniteiten (HR 1,04; 95%-bti 0,95-1,14), hematologische maligniteiten (0,98;0,73-1,30), of solide maligniteiten (1,05; 0,95-1,15), inclusief afzonderlijke tumortypen. Aspirinegebruik was wel geassocieerd met verhoogd risico van incidente gemetastatiseerde maligniteiten (HR 1,19; 95%-bti 1,00-1,43) of bij diagnose al stadium 4 maligniteiten (1,22;1,02-1,45) en met verhoogde mortaliteit van maligniteiten die bij presentatie stadium 3 (2,11;1,03-4,33) of stadium 4 (1,31; 1,04-1,64) waren.

De onderzoekers concluderen dat in oudere volwassenen regelmatig gebruik van aspirine geassocieerd was met ongunstig effect op latere stadia in de ontwikkeling van maligniteiten, hetgeen suggereert dat in ouderen aspirine de progressie van maligniteiten kan versnellen.

1.McNeil JJ, Gibbs P, Orchard SG et al. Effect of aspirin on cancer incidence and mortality in older adults. J Natl Cancer Inst 2020; epub ahead of print

Summary: The randomized placebo-controlled ASPREE study in Australia and the United States found that among older adults (70+) aspirin 100 mg once daily was associated with increased risk of incident cancer that had metastasized (HR 1.14; 95% CI 1.00-1.43) or was stage 4 at diagnosis (HR 1.22; 95% CI 1.02-1.45) and with higher risk of death from cancers that presented at stage 3 (HR 2.11; 95% CI 1.03-4.33) or stage 4 (HR 1.31; 95%-bti 1.04-1.64). In older persons aspirin may accelerate the progression of cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren