Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van axillaire chirurgie en nodale RT op mammacarcinoom-gerelateerd lymfoedeem


Dr. Alphonse TaghianAxillaire chirurgie en bestraling van regionale lymfeklieren (RLNR) kunnen oncologische uitkomsten van patiënten met invasief mammacarcinoom verbeteren, maar zijn geassocieerd met verhoogd risico van mammacarcinoom-gerelateerd lymfoedeem (BCRL). Een studie van Massachusetts General Hospital (Boston) heeft de impact van type axillaire chirurgie en RLNR op het risico van perometer-vastgesteld BCRL geïnventariseerd. Dr. Alphonse Taghian en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

Tussen begin 2005 en eind 2018 includeerde de studie 1815 patiënten met invasief mammacarcinoom. Er waren 1340 patiënten die alleen schildwachtklierbiopsie (SLNB) ondergingen, 121 kregen SLNB plus RLNR, 91 kregen alleen axillaire-lymfklierdissectie (ALND), en 263 kregen ALNC plus RLNR. Primair eindpunt van de studie was BCRL-percentage in de vier groepen. Lymfoedeem werd gedefinieerd als tenminste 10% toename van het armvolume ontstaan drie maanden of langer na de chirurgie.

De mediane follow-up was 52,7 maanden. De vijf-jaars cumulatieve incidentie van BCRL was 30,1% in de ALND+RLNR groep; 24,9% in de alleen-ALND groep; 10,7% in de SLNB+RLNR groep; en 8,0% in de alleen-SLNB groep. In multivariate analyse gecorrigeerd voor leeftijd, BMI, chirurgie, en reconstructietype was alleen-ALND geassocieerd met hoger BCRL-risico dan SLNB+RLNR (HR 2,62; p=0,02). Er was geen significant verschil in BCRL-risico tussen ALND+RLNR en alleen-ALND (p=0,49) of tussen alleen-SLNB en SLNB+RLNR (p=0,44). Er waren geen significante verschillen tussen de vier groepen voor het eindpunt vijf-jaars locoregionale tumorcontrole.

De onderzoekers concluderen dat RLNR bijdroeg aan het risico van BCRL, maar dat het type chirurgie de belangrijkste risicofactor was.

1.Naoum GE, Roberts S, Brunelle CL et al. Quantifying the impact of axillary surgery and nodal irradiation on breast cancer-related lymphedema and local tumor control: long-term results from a prospective screening trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A prospective screening trial investigated the impact of types of axillary surgery and regional lymph node radiation on the risk of breast cancer-related lymphedema. Although RLNR added to the risk of lymphedema, the main risk factor was the type of axillary surgery used.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren