Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van cervixconisatie voorafgaand aan hysterectomie op recidief van vroeg-stadium cervixcarcinoom

(0)2021-12-28 14:30   ( Nieuws )

Dr. Maria LeeEr is geen duidelijkheid over de impact van preoperatieve conisatie van de cervix op het risico van recidief na hysterectomie voor vroeg-stadium cervixcarcinoom. Een studie in twee centra in Zuid-Korea heeft deze impact geïnventariseerd. Dr. Maria Lee (Seoel Nationale Universiteit) en collega’s publiceren de studie in Gynecologic Oncology.1

De studie includeerde patiënten met vroeg-stadium (IB1) die primaire type C radicale hysterectomie (RH) ondergingen tussen juli 2006 en juli 2020. Er waren 144 patiënten die voorafgaand aan RH conisatie ondergingen en 434 patiënten zonder conisatie. Patiënten in de conisatiegroep hadden gemiddeld kleinere tumoren, ondergingen vaker minimaal-invasieve chirurgie (MIS), en kregen minder vaak adjuvante therapie dan patiënten in de controlegroep. Na propensity score matching (voor histologie, LVSI, tumorgrootte, en type chirurgie) had de conisatiegroep betere ziektevrije overleving dan de controlegroep (drie-jaars DFS-percentage 94,2% versus 86,3%; p=0,012), zonder significant verschil in overall survival. Onder patiënten die open RH ondergingen was er geen significant verschil in DFS tussen de conisatiegroep en de controlegroep (p=0,984), maar onder de MIS-RH patiënten was het drie-jaars DFS-percentage 95,7% in de conisatiegroep versus 82,9% in de controlegroep (p=0,005). In multivariate analyse gecorrigeerd voor tumorgrootte en adjuvante behandeling was conisatie een onafhankelijke gunstige prognostische factor voor DFS (aHR 0,318; p=0,009).

De onderzoekers concluderen dat preoperatieve cervixconisatie geassocieerd was met verlaagd risico van recidief onder patiënten die primaire MIS HR ondergingen voor vroeg-stadium cervixcarcinoom.

1.Kim SE, Choi BR, Kim HS et al. Cervical conization before primary radical hysterectomy has a protective effect on disease recurrence in early cervical cancer: a two-center matched cohort study according to surgical approach. Gynecol Oncol 2021.12.023

Summary: A study in two centers in South Korea found that preoperative cervical conization was associated with improvement of disease-free survival of women with early stage cervical cancer who undergo primary minimally invasive surgery radical hysterectomy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren