Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van CNS-metastasen van EFGR-gemuteerd NSCLC op gebruik van bronnen en op uitkomsten

(0)2018-09-16 13:28   ( Nieuws )

Dr. Negar ChoobackEen aanzienlijk percentage van patiënten met EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom ontwikkelt metastasen in het centraal zenuwstelsel. Dr. Negar Chooback (Belleville General Hospital, Ontario) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de impact van CNS-metastasen van EGFR-gemuteerd NSCLC op health resource utilization (HRU) en op uitkomsten van de ziekte. Ze publiceren de studie online in het Journal of Oncology Practice.1De retrospectieve studie includeerde alle patiënten met gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC die tussen begin 2010 en eind 2015 werden verwezen naar British Columbia Cancer in Vancouver, en werden behandeld met eerste- of tweedegeneratie EGFR-TKI (n=499). De mediane leeftijd was 66 jaar; 68% vrouwen; 51% Aziatisch; en 57%, 37% en 6% met exon 19, exon 21, of andere mutatie. Bij diagnose had 18% van de patiënten CNS-metastasen, en in de loop van de ziekte ontwikkelde nog 28% eveneens CNS-metastasen. Het management van de CNS-metastasen bestond uit chirurgie met of zonder WBRT (13%), alleen WBRT (73%), stereotactische radiochirurgie met of zonder WBRT (5%), of niet-CNS-gerichte therapie (9%). De mediane tijd van ontwikkeling van CNS-metastasen tot overlijden was 9,1 maanden.

In de laatste negen maanden van het leven was de HRU van CNS-metastase negatieve patiënten lager dan die van CNS-metastase positieve patiënten, zowel wat betreft gemiddeld aantal bezoeken aan de kliniek (8,53 versus 12,71; p<0,001), hospitalisaties (0,43 versus 0,76; p<0,001), CNS-imaging (0,52 versus 2,65; p<0,001), bezoeken aan afdeling spoedeisende hulp (0,03 versus 0,14; p=0,001), opname in een hospice (3% versus 19%; p<0,001), en een niet-significant verschil in opname op de afdeling palliatieve zorg (8% versus 10%; p=0,64).

De onderzoekers concluderen dat de incidentie van CNS-metastasen in patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC hoog is en geassocieerd is met verhoogde HRU (vergeleken met patiënten zonder CNS-metastasen).

1.Chooback N, Lefresne S, Lau SC, Ho C. CNS metastases in epidermal growth factor receptor mutation-positive non-small-cell lung cancer: impact on health reseource utilization. J Oncol Pract 2018; epub ahead of print

Summary: A study in British Columbia (Canada) found that the incidence of CNS metastases of EGFR mutation-positive NSCLC is high (46%) and, compared to CNS-negative disease, associated with increased health resource utilization.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren