Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van comorbiditeiten op overall survival van patiënten met colorectaalcarcinoom in Duitsland


Dr. Oliver RiedelVoor verscheidene typen maligniteiten is slechtere overall survival gezien onder patiënten met comorbiditeiten dan onder patiënten zonder comorbiditeiten. Een analyse op basis van claims in een database die 20% van de Duitse bevolking omvat heeft onderzocht of dit ook het geval is onder patiënten met colorectaalcarcinoom (CRC). Dr. Oliver Riedel (Leibnitz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, Bremen) en collega’s publiceren de analyse in Acta Oncologica.1

De analyse includeerde 92.991 patiënten (49,1% vrouwen, mediane leeftijd 72 jaar) met een nieuwe CRC-diagnose tussen begin 2010 en eind 2018. Aan de hand van de claims in de database werden de patiënten onderverdeeld in vier groepen: geen comorbiditeiten (24,7%), alleen somatische comorbiditeiten (65,5%), alleen mentale comorbiditeiten (1,4%), en zowel somatische als mentale comorbiditeiten (8,4%). Tijdens mediaan 30 maanden follow-up overleden 32,8% van de patiënten. De figuur laat zien dat vergeleken met patiënten zonder comorbiditeiten, de overall survival gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, en stadium bij diagnose slechter was onder patiënten met alleen somatische comorbiditeiten (aHR 1,11; 95%-bti 1,07), alleen mentale comorbiditeiten (1,74; 1,58-1,92), en zowel somatische als mentale comorbiditeiten (1,92; 1,84-2,00). Onder de patiënten met alleen mentale comorbiditeiten was de overall survival slechter onder mannen (versus geen comorbiditeiten HR 2,19; 95%-bti 1,88-2,55) dan onder vrouwen (1,55; 1,37-1,75).

De onderzoekers concluderen dat onder CRC-patiënten, met name onder mannen, mentale comorbiditeiten geassocieerd zijn met aanzienlijk slechtere overall survival.

1.Riedel O, Viebrock J, Haug U. Overall survival in 92,991 colorectal cancer patients in Germany: differences according to type of comorbidity. Acta Oncologica 2023.2282120

Summary: A health claim database analysis in Germany found that among CRC patients, particularly males, mental health comorbidities are associated with markedly worse overall survival compared with no or only somatic comorbidities.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren