Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van concomitant gebruik van protonpompremmers op overleving met atezolizumab voor gevorderd urotheelcarcinoom


Dr. Ashley HopkinsEr zijn toenemende aanwijzingen dat verstoring van de microbiota in de darm effect kan hebben op de werkzaamheid van immuuntherapie. Gebruik van protonpompremmers (PPI) kan resulteren in dysbiose van de darmmicrobiota. Het is denkbaar dat concomitant gebruik van PPI van invloed is op de werkzaamheid van immuuntherapie. Een gepoolde analyse van twee prospectieve studies van heeft de impact van concomitant PPI-gebruik op de werkzaamheid van atezolizumab voor gevorderd urotheelcarcinoom (UC) geïnventariseerd. Dr. Ashley Hopkins (Flinders University, Adelaide) en collega’s publiceren de analyse vandaag in Clinical Cancer Research.1

De twee studies zijn IMvigor210 (éénarmige studie van atezolizumab voor gevorderd UC; n=429) en IMvigor211 (atezoliumab versus chemotherapie voor gevorderd UC; n=931). Onder de 1360 patiënten waren er 471 (35%) met concomitant gebruik van PPI, gedefinieerd als gebruik van any PPI tussen dertig dagen voor en dertig dagen na de start van atezolizumab of chemotherapie. Concomitant gebruik van PPI was geassocieerd met significant slechtere overall survival (HR 1,52; p<0,001) en progressievrije overleving (HR 1,31; p<0,001) onder de patiënten die atezolizumab kregen maar niet onder de patiënten die chemotherapie kregen (p>0,05). In het IMvigor211 cohort was het OS-HR voor atezolizumab versus chemotherapie 1,04 (95%-bti 0,81-1,34) onder de PPI-gebruikers en 0,69 (95%-bti 0,56-0,84) onder de niet-PPI gebruikers (p voor interactie 0,013).

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dan concomitant PPI-gebruik ongunstige impact had op werkzaamheid van atezolizumab, maar niet chemotherapie, voor gevorderd UC.

1.Hopkins AM, Kichenadasse G, Karapetis CS et al. Concomitant proton pump inhibitor use and survival in urothelial carcinoma treated with atezolizumab. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A pooled analysis of individual-participant data of two prospective studies (1,360 participants) found that concomitant proton pump inhibitor use in patients receiving atezolizumab for advanced urothelial carcinoma was associated with worse OS and PFS. This PPI effect was not seen in UC patients receiving chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren