Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van COVID-19 pandemie lockdown op sterfte door vertraagde diagnose van maligniteiten in Engeland


Dr. Camille MaringeIn maart 2020 werd in het Verenigd Koninkrijk een nationale lockdown ingesteld vanwege de COVID-19 pandemie. De lockdown resulteerde in vertragingen van screening op en diagnose van maligniteiten. Onderzoekers van verscheidene centra in Londen hebben een modelstudie uitgevoerd van de consequenties van deze vertragingen voor de te verwachten extra mortaliteit aan vier typen maligniteiten in Engeland. Dr. Camille Maringe (London School of Hygiene & Tropical Medicine) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De onderzoekers construeerden drie modellen voor patiënten in de leeftijd van 15 tot 85 jaar, op basis van gegevens van patiënten met een diagnose mammacarcinoom (n=32.583), colorectaalcarcinoom (n=24.975), en slokdarmcarcinoom (n=6744) in 2010 met follow-up tot eind 2014, en een diagnose longcarcinoom (n=29.305) in 2012 met follow-up tot eind 2015. Aan de hand van deze gegevens en een routes-to-diagnosis framework schatten ze de impact van diagnostische vertraging op de mortaliteit door diagnose in een meer gevorderd stadium.

De figuur toont de belangrijkste conclusies uit de modellen. Vergeleken met pre-pandemische waarden verwachten de onderzoekers een toename van de mortaliteit aan mammacarcinoom met 7,9% (best case model) tot 9,6% (worst case model) tot vijf jaar na de diagnose, overeenkomend met 281 (95%-bti 266-295) en 344 (329-358) extra doden. Het aantal extra doden door colorectaalcarcinoom tot vijf jaar na de diagnose wordt geschat op 1445 (1392-1591) tot 1563 (1534-1592), een toename met 15,3% tot 16,6%. Het aantal extra doden door slokdarmcarcinoom tot vijf jaar na de diagnose wordt geschat op 330 (324-335) tot 342 (336-348), een toename met 5,8% tot 6,0%. Het aantal extra doden door longcarcinoom tot vijf jaar na de diagnose wordt geschat op 1235 (1220-1254) tot 1372 (1343-1401), een toename met 4,8%-5,3%. Het totale aantal extra verloren levensjaren door deze vier maligniteiten komt uit op 59.204-63.229.

De onderzoekers concluderen dat in Engeland substantiële toename te verwachten is in vermijdbare sterfte aan maligniteiten als gevolg van vertragingen in diagnose door de met de COVID-19 samenhangende lockdown.

1.Maringe C, Spicer J, Morris M et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A modelling study found that substantial increases in the number of avoidable cancer deaths in England are to be expected as a result of diagnostic delays due to the COVID-19 pandemic lockdown in the UK.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren