Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van discontinuering van asparaginase voor ALL in kinderen op ziektevrije overleving


Dr. Sumit GuptaGepegyleerd asparaginase (PEG-ASNase) is een belangrijke component van de behandeling voor ALL, maar moet vaak worden gediscontinueerd vanwege toxiciteit. Asparaginase uit Erwinia chrysanthemi (erwinase) kan worden gebruikt voor het vermijden van allergische reacties, maar is in het verleden soms niet beschikbaar geweest. Een analyse van twee frontline-ALL studies van de Children’s Oncology Group heeft de DFS-impact onderzocht van vervanging van PEG-ASNase door erwinase of volledige discontinuering van PEG-ASNase onderzocht. Dr. Sumit Gupta (The Hospital for Sick Children, Toronto) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1De studies in kwestie includeerden patiënten in de leeftijd van 1 tot 31 jaar. AALL0331 includeerde 5195 patiënten met standaard-risico B-cel ALL, en AALL0232 includeerde 3001 patiënten met hoog-risico B-cel ALL. Het aantal voorgeschreven doses PEG-ASNase liep uiteen tussen de studies en patiëntenstrata. Onderhoudstherapie bevatte geen ASNase. Landmark-analyses vanaf het begin van onderhoudstherapie vergeleken DFS van patiënten die alle voorgeschreven PEG-ASNase doses kregen met die van patiënten die switchten naar erwinase (maar wel alle voorgeschreven doses kregen) en met die van patiënten die niet alle voorgeschreven doses kregen.

De cumulatieve incidentie van discontinuering van PEG-ASNase was 12,2% ± 4,6% in AALL0331 en 25,4% ± 0,8% in AALL0232. In multivariate analyse was onder hoog-risico patiënten de DFS significant slechter (HR 1,5; p=0,002) in patiënten die niet alle voorgeschreven ASNase-doses kregen vergeleken met patiënten die wel alle voorgeschreven PEG-ASNase doses kregen. De DFS was niet significant slechter onder hoog-risico patiënten die switchten naar erwinase en wel alle voorgeschreven doses kregen (HR 1,1; p=0,69). Onder standaard-risico patiënten was discontinuering van ASNase niet geassocieerd met slechtere DFS (HR 1,2; p=0,23) met uitzondering van patiënten die therapie-intensivering voorgeschreven kregen vanwege langzame vroege respons (HR 1,7; p=0,03).

De onderzoekers concluderen dat discontinuering van ASNase geassocieerd was met slechtere DFS in patiënten met hoog-risico ALL.

1.Gupta S, Wang C, Raetz EA et al. Impact of asparaginase discontinuation on outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia: a report from the Children’s Oncology Group. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of two studies by the Children’s Oncology Group found that discontinuation of asparaginase for childhood ALL was associated with inferior disease-free survival in higher-risk patients

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren