Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van eerdere behandeling op werkzaamheid van adoptive cell transfer van TILs voor metastatisch melanoom


Dr. Stephanie GoffAdoptive cell transfer (ACT) van autologe tumor-infiltrerende lymfocyten (TILs) kan resulteren in duurzame responsen in patiënten met metastatisch melanoom. Een retrospectieve analyse van het National Cancer Institute (Bethesda MD) heeft de impact van eerdere behandelingen op de werkzaamheid van TIL-ACT voor metastatisch melanoom geïnventariseerd. Dr. Stephanie Goff en collega’s publiceren de analyse in Clinical Cancer Research.1

De analyse includeerde 226 patiënten die hadden deelgenomen aan vier afgesloten TIL-ACT studies, onder wie 188 die recidief hadden gehad op een eerdere behandeling. In de studies ondergingen de patiënten chirurgische resectie van een tumor voor generatie van de TILs, gevolgd door lymfodepletie en TIL-ACT (plus intraveneus IL2. De ATC van TILs resulteerde in objective response rate van 56% en een mediane melanoom-specifieke overleving van 28,5 maanden in patiënten die niet eerder anti-PD-1 therapie hadden gekregen, versus 24% en 11,6 maanden in patiënten die eerder anti-PD-1 hadden gekregen. Onder patiënten met BRAF V600E/K-gemuteerde ziekte was de ORR 60% en de mediane melanoom-specifieke overleving 50,7 maanden in de groep patiënten die niet eerder gerichte BRAF-remmende therapie hadden gekregen versus 21% en 9,3 maanden voor de patiënten die wel deze gerichte therapie hadden gekregen. Met follow-up tot ten hoogste 89 maanden resulteerde eenmalige TIL-ACT in de groep niet-eerder behandelde patiënten in aanhoudende respons in 46 van 48 patiënten met complete respons en een tien-jaars melanoom-specifiek overlevingspercentage van 96%.

De onderzoekers concluderen dat TIL-ACT in niet-eerder systemisch behandeld metastatisch melanoom kan resulteren in uitstekende uitkomsten, maar dat eerdere anti-PD-1 of MAPK-remming geassocieerd is met significant lagere kans op duurzame respons.

1.Seitter SJ, Sherry RM, Yang JC et al. Impact of prior treatment on the efficacy of adoptive transfer of tumor-infiltrating lymphocytes in patients with metastatic melanoma. Clin Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of four studies of adoptive cell transfer (ACT) of autologous tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) for metastatic melanoma found that patients previously treated with PD-1 or MAPK inhibition were significantly less likely to develop durable responses to ACT-TIL. While ACT-TIL is currently being investigated for treatment-refractory patients, it should also be considered as an initial treatment option for eligible patients with metastatic melanoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren