Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van eerste coronagolf op perceptie van zorg en welzijn onder Nederlandse kankerpatiënten en controlepersonen


Prof. Lonneke van de Poll-FranseDe COVID-19 pandemie heeft aanzienlijke consequenties voor de zorg voor patiënten met maligniteiten. Een survey onder deelnemers aan het Nederlandse Patient Reported Outcomes Following Initial Treatment and Long-term Evaluation of Survivorship (PROFILES)-register in april en mei 2020 heeft de impact van de COVID-19 pandemie op perceptie van zorg en welzijn onder Nederlandse patiënten met maligniteiten en controlepersonen geïnventariseerd. Prof. Lonneke van de Poll-Franse (IKNL Utrecht) en collega’s publiceren de resultaten in JAMA Oncology.1

De online vragenlijst werd beantwoord door 4094 patiënten met maligniteiten (48,6% respons; 60,9% mannen; gemiddelde leeftijd 63,0 jaar; SD 11,1) en 977 gematchte controlepersonen. Onder de patiënten werd 21,7% behandeld en kreeg 55,6% follow-up zorg. Behandel- of follow-up afspraken werden gecanceld voor 10,8%, en vervangen door telefonisch of videoconsult (TC/TV) voor 18,1% in behandeling en 8,6% in follow-up. Systemische therapie, actieve surveillance, of chirurgie waren geassocieerd met cancellen van behandeling of follow-up afspraak. Jeugdigere leeftijd, vrouwelijk geslacht, comorbiditeiten, metastatische ziekte, angst voor SARS-CoV-2 infectie, en ontvangen van ondersteunende zorg waren geassocieerd met vervangen van consult door TC/TV. Kwaliteit van leven, angst, en depressie verschilden niet significant tussen de groep patiënten met maligniteiten en de groep controlepersonen, maar de controlepersonen rapporteerden significant meer frequent eenzaamheid (11,7% versus 7,0%; p=0,009).

De onderzoekers concluderen dat tijdens de eerste coronagolf één van elke drie Nederlandse patiënten met maligniteiten veranderingen in de zorg rapporteerde. Het is mogelijk dat de COVID-19 pandemie het mentale welzijn onder personen in de algemene bevolking meer schaadt dan onder patiënten met maligniteiten.

1.Van de Poll-Franse LV, de Rooij BH, Horevoorts NJE et al. Perceived care and well-being of patients with cancer and matched norm participants in the COVID-19 crisis. Results of a survey of participants in the Dutch PROFILES registry. JAMA Oncol 2020.6093

Summary: A survey in The Netherlands found that among patients with cancer, 1 in 3 reported changes in cancer care in the first weeks of the COVID-19 crisis. Quality of life, anxiety, and depression were comparable for cancer patients and norm participants, but norm participants more often reported loneliness (11.7% versus 7.0%; p=0.009).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren