Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van eerstelijns ICI-behandeling op overleving van real-world oudere patiënten met aNSCLC


Dr. Kenneth KehlImmuuncheckpointremmer (ICI)-therapie is een standaard-behandeling geworden voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC) op basis van resultaten van gecontroleerde studies. De waarde van deze resultaten in de klinische praktijk is niet duidelijk. Een retrospectieve cohortstudie onder Medicare-verzekerde patiënten in de leeftijd van 66 jaar of ouder heeft de associatie van eerstelijns ICIs voor aNSCLC in de real world geïnventariseerd. Dr. Kenneth Kehl (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 19.529 patiënten (54% mannen; mediane leeftijd 73,8 jaar; range 69,9-78,4) die tussen begin 2016 en eind 2018 eerstelijns behandeling begonnen voor aNSCLC: pembrolizumab monotherapie (n=3079), cisplatine of carboplatine plus pemetrexed chemotherapie (‘platinagroep’; n= 5159), platina plus taxaan chemotherapie (n=9866), of platina-pemetrexed-pembrolizumab (n=1425). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival.

De figuur laat zien dat er geen belangrijke verschillen tussen de groepen waren voor het eindpunt OS. De niet-gecorrigeerde mediane OS in de pembrolizumab-monotherapie groep was 11,4 maanden (95%-bti 10,5-12,3), ongeveer 15 maanden korter dan wat was gezien in de KEYNOTE-024 studie. De niet-gecorrigeerde mediane OS in de platina-pemetrexed-pembrolizumab groep was 12,9 maanden (95%-bti 11,8-14,0), ongeveer 10 maanden korter dan wat was gezien in de KEYNOTE-189 studie.

De onderzoekers concluderen dat de real-world uitkomsten van eerstelijns ICI-therapie voor aNSCLC in de Medicare-verzekerde populatie slechter zijn dan wat is gezien in gecontroleerde studies.

1.Kehl KL, Greenwald S, Chamoum NG et al. Association between first-line immune checkpoint inhibition and survival for Medicare-insured patients with advanced non-small cell lung cancer. JAMA Network Open 2021; 4:e211113

Summary: A retrospective cohort study among Medicare-insured patients starting first-line ICI therapy for advanced non-small cell lung cancer found significantly shorter overall survival compared with what was seen in KEYNOTE-024 and KEYNOTE-189 studies.


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren