Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van EGFR-mutatiestatus op overall survival van patiënten met vroeg-stadium NSCLC in Denemarken


Prof. Vera EhrensteinOngeveer 35% van de patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom heeft bij diagnose vroeg-stadium ziekte (I tot en met IIIA). Een cohortstudie in Denemarken heeft de impact van EGFR-mutatiestatus op de overall survival van deze patiënten in de klinische praktijk geïnventariseerd. Prof. Vera Ehrenstein (Universiteit van Aarhus) en collega’s publiceren de studie in Cancer Medicine.1

Tussen begin 2013 en eind 2018 kregen in Denemarken 21.282 patiënten een diagnose NSCLC, onder wie 8758 bij diagnose vroeg-stadium ziekte hadden. In 4107 (46%) van deze patiënten werd de EGFR-mutatiestatus van de tumoren bepaald. De figuur laat zien dat onder alle patiënten met vroeg-stadium NSCLC (panel A) de mediane OS 5,7 jaar was in de 367 patiënten met EGFR-mutatie positieve status versus 4,4 jaar onder de 3710 patiënten met EGFR-mutatie negatieve status. De overige panels laten zien dat EGFR-mutatie in alle stadia van I tot en met IIIA geassocieerd was met overlevingsvoordeel.

De onderzoekers concluderen dat onder alle patiënten en in subgroepen patiënten met vroeg-stadium NSCLC, EGFR-mutatie geassocieerd was met betere overleving.

1.Ehrenstein V, Eriksen K, Taylor A et al. Characteristics and overall survival of patients with early-stage non-small cell lung cancer: a cohort study in Denmark. Cancer Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: A cohort study in Denmark found that among patients with early-stage NSCLC, presence versus absence of EGFR mutation was associated with improved overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren