Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van geschiedenis van een maligniteit op functionele leeftijd en mortaliteit


Dr. Cindy BlairZowel maligniteiten als de behandeling zouden kunnen resulteren in versnelling van de functionele veroudering. Een analyse van de Iowa Women’s Health Study heeft geriatric assessment (GA) gebruikt om de functionele leeftijd van lange-termijn overlevers van maligniteiten te vergelijken met die van leeftijdsgenoten zonder geschiedenis van een maligniteit en om de impact op de mortaliteit te bepalen. Dr. Cindy Blair (University of New Mexico, Albuquerque) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1

De analyse heeft betrekking op 1723 overlevers van een maligniteit en 11.145 voor leeftijd gematchte vrouwen zonder geschiedenis van een maligniteit, die in 1986 in de IWHS geïncludeerd werden, en op de leeftijd van 73 tot en met 88 jaar GA-vragenlijsten beantwoordden. GA-domein defecten werden gedefinieerd als tenminste twee fysieke-functiebeperkingen, tenminste twee comorbiditeiten, slechte algemene gezondheid, slechte mentale gezondheid, en ondergewicht. De onderzoekers bepaalden voor elk van deze domeinen de associaties tussen defecten en tien-jaars mortaliteit voor overlevers en vrouwen zonder geschiedenis van een maligniteit.

De analyse laat zien dat zowel geschiedenis van een maligniteit als GA-domein defecten voor alle domeinen significant voorspellend waren voor tien-jaars mortaliteit. Vergeleken met de referentiegroep van vrouwen zonder geschiedenis van een maligniteit en zonder GA-domein defect, hadden vrouwen met geschiedenis van maligniteit maar zonder GA-domein defect een significant 1,3 tot 1,4 maal verhoogd risico van mortaliteit; vergelijkbaar met het 1,1 tot 1,7 maal verhoogde mortaliteitsrisico in vrouwen met GA-domein defecten maar zonder geschiedenis van een maligniteit (p<0,05 voor alle associaties). De hoogste tien-jaars mortaliteit werd gezien in de groep vrouwen met geschiedenis van maligniteit en GA-domein defecten voor vier van de vijf domeinen (HR range 1,6-2,0). Het mortaliteitsrisico nam toe met toename van het aantal GA-domein defecten; deze toename van het risico was groter onder de overlevers dan onder vrouwen zonder geschiedenis van een maligniteit.

De onderzoekers concluderen dat ook zonder GA-defecten overlevers van een maligniteit een verhoogde mortaliteit hebben vergeleken met vrouwen zonder geschiedenis van een maligniteit; eventuele GA-defecten zijn geassocieerd met verdere verhoging van de mortaliteit.

1.Blair CK, Jacobs DR, Demark-Wahnefried W et al. Effects of cancer history on functional age and mortality. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of women enrolled in the Iowa Women’s Health Study found that cancer survivors without geriatric assessment deficits had a similar elevated mortality risk as women without a cancer history with GA deficits. Cancer survivors with GA deficits had the highest mortality risk.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren