Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van gezonde leefstijl op erfelijk bepaald risico van invasief mammacarcinoom


Prof. Thomas RohanAan het risico van mammacarcinoom dragen zowel genetische als leefstijlfactoren bij. Een analyse in het cohort van de UK Biobank (146.326 vrouwen) heeft onderzocht in welke mate een gezonde leefstijl de impact van erfelijke factoren op het risico kan verwakken. Prof. Thomas Rohan (Albert Einstein College of Medicine, New York) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of the National Cancer Institute.1

De onderzoekers schatten de impact van erfelijke factoren op het risico aan de hand van een polygenic risk score (PRS) op basis van 304 mammacarcinoom-geassocieerde genetische loci. De leefstijl werd gescoord met een healthy lifestyle index (HLI) op basis van een combinatie van voedingsgewoonten, fysieke activiteit, roken, alcoholgebruik, en antropometrische gegevens.

De analyse wees uit dat gezonde leefstijl onder premenopauzale vrouwen geassocieerd was met verlaagd risico van invasief mammacarcinoom (hoogste versus laagste HLI-tertiel (HR 0,78; 95%-bti 0,64-0,94). Ook onder postmenopauzale vrouwen was gezonde leefstijl geassocieerd met verlaagd risico van invasief mammacarcinoom (hoogste versus laagste HLI-tertiel (HR 0,69; 95%-bti 0,63-0,77). Een hoge PRS (hoogste versus laagste tertiel) was in beide groepen geassocieerd met meer van verdubbeling van het risico. Onder premenopauzale vrouwen werd de sterkste risicoverlaging in associatie met de HLI gezien in de groep met hoge PRS (hoog versus laag HR 0,73; 95%-bti 0,55-0,95). Onder postmenopauzale vrouwen hadden de vrouwen met HLI in het hoogste tertiel 30%, 29%, en 32% verlaging van het risico in de lage, intermediaire, en hoge PRS-groepen. Er was onder postmenopauzale vrouwen een additieve maar niet multiplicatieve interactie tussen HLI-score en PRS.

De onderzoekers concluderen dat de analyse onderstreept dat, in vrouwen van Europese afkomst, gezonde leefstijl de impact van erfelijke aanleg op het risico van invasief mammacarcinoom kan verzwakken.

1.Arthur RS, Wang T, Xue X et al. Genetic factors, adherence to healthy lifestyle behavior, and risk of invasive breast cancer among women in the UK Biobank. J Natl Cancer Inst 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis in the cohort of the UK Biobank (146,326 women) supports the view that an overall healthy lifestyle may attenuate the impact of genetic factors on invasive breast cancer risk among women of European ancestry.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren