Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van gezonde leefstijl op verwachte levensduur vrij van maligniteiten, cardiovasculaire ziekte, en type 2 diabetes


Dr. Yanping LiDe gemiddelde levensverwachting is de afgelopen decennia in vrijwel de hele wereld substantieel toegenomen. Deze toename heeft geresulteerd in hoge prevalentie van chronische ziekten, zoals type 2 diabetes (T2D), cardiovasculaire ziekte (CVD), en verscheiden typen maligniteiten. Sommige modificeerbare leefstijlgewoonten kunnen van invloed zijn op het risico van chronische ziekten die de levensverwachting verlagen. Een prospectieve analyse in de cohorten van de Nurses’ Health Study (NHS) en de Health Professionals Follow-up Study (HPFS) heeft de impact geïnventariseerd van gezonde leefstijl op de verwachte levensduur vrij van de genoemde chronische ziekten. Dr. Yanping Li (Harvard School of Public Health, Boston MA) en collega’s publiceren de analyse online in BMJ.1

De NHS volgde 73.196 vrouwen tussen 1980 en 2014, en de HPFS volgde 38.366 mannen tussen 1986 en 2014. Voor de nu gepubliceerde analyse inventariseerden de onderzoekers in beide cohorten vijf laag-risico leefstijlfactoren: nooit gerookt hebben, body mass index tussen 18,5 en 25,0 kg/m2, fysieke activiteit gedurende tenminste dertig minuten per dag, matig alcoholgebruik (5-15 g/d voor vrouwen en 5-30 g/d voor mannen), en voedingskwaliteitscore in de bovenste 40%. De figuur vat de uitkomsten van de analyse samen. Vrouwen zonder laag-risico leefstijlfactoren hadden op de leeftijd 50 jaar een verwachte levensduur vrij van T2D, CVD, en maligniteiten van 23,7 jaar (95%-bti 22,6-24,7), vergeleken met 34,4 jaar (95%-bti 33,1-35,5) voor vrouwen met vier of vijf van deze leefstijlfactoren. Mannen zonder laag-risico leefstijlfactoren hadden op leeftijd 50 jaar een verwachte levensduur vrij van genoemde ziekten van 23,5 jaar (95%-bti 22,3-24,7), vergeleken met 31,1 jaar (95%-bti 29,5-32,5) voor mannen met vier of vijf van deze leefstijlfactoren.

De onderzoekers concluderen dat een gezonde leefstijl op leeftijd 50 jaar geassocieerd is met langere verwachte duur van leven zonder T2D, CVD, en maligniteiten.

1.Li Y, Schoufour J, Wang DD et al. Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study. BMJ 2020;368:16669

Summary: An analysis in the cohorts of the Nurses’ Health Study and the Health Professionals Follow-up Study found that adherence to a healthy lifestyle at mid-life is associated with a longer life expectancy free of major chronic diseases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren