Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van Helicobacter pylori behandeling op risico van maagcarcinoom in personen met GC-familiegeschiedenis


Helicobacter pylori infectie en familiegeschiedenis van maagcarcinoom (GC) zijn de belangrijkse risicofactoren voor GC. Een placebogecontroleerde studie in Zuid-Korea heeft onderzocht of eradicatie van H.pylori het GC-risico kan verlagen in personen met GC-familiegeschiedenis in eerstegraads verwanten. Prof. Il Ju Choi (Nationaal Kankercentrum, Gyeonggi) en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

De onderzoekers screenden 3100 eerstegraads verwanten van GC-patiënten, en randomiseerden 1676 van de gescreende patiënten met H. pylori infectie 1:1 naar eradicatiebehandeling (lansoprazol, amoxicilline, en clarithromycine tweemaal daags gedurende zeven dagen; n=838) of placebo (n=844). Het primaire eindpunt van de studie was ontwikkeling van GC.

Tijdens mediaan 9,2 jaar follow-up werd GC gediagnostiseerd in tien deelnemers in de eradicatiegroep (1,2%) versus drieëntwintig in de placebogroep (2,7%; HR 0,45; p=0,03). Onder de tien patiënten met GC in de eradicatiegroep hadden vijf (50%) persistente H. pylori infectie. GC kwam tot ontwikkeling in 0,8% van de deelnemers (5 van 608) in wie H. pylori geëradiceerd was, en in 2,9% (28 van 979) van de deelnemers met persistente infectie (HR 0,27; 95%-bti 0,10-0,70). Adverse events waren mild en meer frequent in de eradicatiegroep dan in de placebogroep (53% versus 19,1%; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat onder personen met H. pylori infectie en een familiegeschiedenis van GC in eerstegraads verwanten, eradicatie van H.pylori geassocieerd was met verlaging van het GC-risico. Deze visual abstract vat de studie samen.

1.Choi IJ, Kim CH, Lee JY et al. Family history of gastric cancer and Helicobacter pylori treatment. N Engl J Med 2020;382:427-436

Summary: A placebo-controlled randomized trial in South Korea found that among persons with Helicobacter pylori infection and a family history of gastric cancer in first-degree relatives, eradication of H. pylori reduced the risk of gastric cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren