Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van hyperbare zuurstoftherapie op late stralingstoxiciteit en kwaliteit van leven van mammacarcinoompatiënten


Dr. Marilot BatenburgHyperbare zuurstoftherapie (HBOT) kan zuurstoftekort opheffen in weefsels die beschadigd zijn door bestraling. Een studie in vijf centra in Nederland heeft de impact van HBOT op late stralingstoxiciteit en kwaliteit van leven van patiënten met mammacarcinoom geïnventariseerd. Dr. Marilot Batenburg (UMC Utrecht) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 1005 patiënten met late stralingstoxiciteit, die tussen begin 2015 en eind 2019 tenminste 20 HBOT-sessies ondergingen. Voor, onmiddellijk na, en drie maanden na HBOT werden borst- en armsymptomen, pijn, en kwaliteit van leven bepaalde met EORTC QLQ-C30 en –BR23. Deze figuur en deze figuur, met verwisselde onderschriften, tonen de belangrijkste uitkomsten. De pijnscores namen significant af van 43,4 voor HBOT tot 29,7 na drie maanden (p<0,001). De borstsymptomen namen significant af van 44,6 voor HBOT tot 28,9 na drie maanden (p<0,001) en de armsymptomen namen significant af van 38,2 voor HBOT tot 27,4 na drie maanden (p<0,001). De scores voor alle kwaliteit-van-leven domeinen verbeterden na HBOT en na drie maanden vergeleken met de baseline-scores. De meest-prevalente bijwerkingen van HBOT waren myopie (any grade 57,3% van de patiënten) en mild barotrauma (17,8%). Matige of ernstige bijwerkingen werden gerapporteerd voor 3,2% van de patiënten. Roken en kortere tijd sinds de radiotherapie (mediaan 17,5 versus 22,0 maanden) waren geassocieerd met persistente borstpijn na HBOT.

De onderzoekers concluderen dat onder mammacarcinoompatiënten met late stralingstoxiciteit HBOT resulteerde in vermindering van pijn, verlaging van borst- en armsymptomen, en verbetering van kwaliteit van leven.

1.Batenburg MCT, Maarse W, van der Leij F et al. The impact of hyperbaric oxygen therapy on late radiation toxicity and quality of life in breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: A study at five centers in The Netherlands found that among breast cancer patients with late radiation toxicity, hyperbaric oxygen therapy resulted in improvement in pain, breast and arm symptoms, and quality of life.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren