Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van inotuzumab ozogamicine op uitkomsten van CAR T-celtherapie voor R/R ALL in jonge patiënten


CAR T-celtherapie gericht op CD19 (CART-19) heeft opmerkelijke resultaten laten zien in recidiverend of refractair B-cel precursor ALL (R/R BCP-ALL). Een multinationale retrospectieve analyse heeft de impact van inotuzumab ozogamicine (InO) voorafgaand aan CART-19 voor R/R BCP-ALL op de uitkomsten van R/R BCP-ALL in kinderen en jongvolwassenen geïnventariseerd. Prof. Christian Michel Zwaan (Erasmus MC) en collega’s publiceren de analyse in Leukemia.1

De analyse includeerde 39 patiënten (mediane leeftijd 13 jaar; range 1,4-23) die InO kregen voorafgaand aan (n=12) of na (n=27) T-cel aferese. Complete remissie werd gezien in 34 patiënten (87,2%). De mediane follow-up na CART19 was 18,2 maanden. De figuur laat zien dat het twaalf-maands gebeurtenisvrije-overlevingspercentage 53,3% was en het twaalf-maands overall survival percentage 77,8%. Recidief werd gezien in zeventien patiënten (44%) na mediaan 159 dagen (range 28-665). Tussen de groepen die InO kregen voorafgaand aan versus na aferese waren er geen significante verschillen in 28-dagen MRD-negatieve complete respons, 12-maands EFS/OS, en incidentie van CD19-positieve of-negatieve recidieven.

De onderzoekers concluderen dat de analyse geen impact heeft laten zien van InO voorafgaand aan aferese op uitkomsten van CART-19 voor R/R BCP-ALL is jonge patiënten.

1.Ceolin V, Brivio E, van Tinteren H et al. Outcome of chimeric antigen receptor T-cell therapy following treatment with inotuzumab ozogamicin in children with relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 2022; epub ahead of print

Summary: A multinational retrospective analysis found no impact of prior inotuzumab ozogamicin on efficacy of CART-19 for relapsed or refractory B-cel precursor ALL in children and young adults.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren