Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van inspannings- en voedings-prehabilitatie op functionele capaciteit in chirurgie voor oesofagastrische maligniteiten

(0)2018-09-06 14:57   ( Nieuws )

Prof. Francesco CarliMaligniteiten van slokdarm en maag zijn letale tumoren. Chirurgie is de hoeksteen van behandeling met curatieve intentie voor gelokaliseerde of lokaal-gevorderde ziekte, maar is geassocieerd met belangrijke adverse events, waaronder afname van de spierkracht en cardiorespiratoire fitheid, vermoeidheid, depressie en slechte kwaliteit van leven. Het is denkbaar dat preoperatieve prehabilitatie deze AEs ten dele tegen zou kunnen gaan. Prof. Francesco Carli (Université McGill, Montreal) en collega’s hebben een gerandomiseerde studie uitgevoerd van de impact van inspannings- en voedings-prehabilitatie op de perioperatieve functionele capaciteit van patiënten die chirurgie ondergaan voor oesofagastrische maligniteiten. Ze publiceren de studie online in JAMA Surgery.1

De studie includeerde patiënten die op de wachtlijst stonden voor chirurgie in het ziekenhuis van McGill. Ze werden gerandomiseerd naar prehabilitatie met preoperatieve inspanning en voedings-optimalisatie (n=26) of naar gebruikelijke zorg (n=25). De patiënten in de prehabilitatiegroep waren gemiddeld 67,3 jaar oud (SD 7,4 jaar) en 69% mannen; de patiënten in de controlegroep waren gemiddeld 68,0 jaar oud (SD 11,6 jaar) en 80% mannen. Het primaire eindpunt van de studie was verandering in functionele capaciteit, bepaald met de zes-minuten looptest (6MWD) bij randomisatie, voorafgaand aan chirurgie, en postoperatief (vier tot acht weken na chirurgie). De figuur laat zien dat de patiënten in de prehabilitatiegroep vergeleken met de controlegroep betere functionele capaciteit hadden, zowel preoperatief (p<0,001) als postoperatief (p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat prehabilitatie de perioperatieve functionele capaciteit verbeterde in patiënten die chirurgie ondergingen voor oesofagastrische maligniteiten.

1.Minnella EM, Awashti R, Loiselle S-E et al. Effect of exercise and nutrition prehabilitation on functional capacity in esophagogastric cancer surgery. A randomized clinical trial. JAMA Surg 2018; epub ahead of print

Summary: A randomized study in Montreal showed that exercise and nutrition prehabilitation improved perioperative functional capacity in patients undergoing surgery for esophagogastric cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren