Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van intensiteit van conditionerings-regime op uitkomsten van haplo-SCT voor AML in 45-plussers

(0)2019-01-10 16:00   ( Nieuws )

Nicole SantoroT cell-replete haploidentical stem cell transplantation (haplo-SCT) is een therapeutische optie voor volwassen patiënten met hoog-risico AML zonder HLA-gematchte donor. PhD-student Nicole Santoro (Universiteit van Perugia, Italië) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de impact van de intensiteit van het conditionerings-regime op de uitkomsten van haplo-SCT in oudere AML-patiënten (45 jaar en ouder). Ze publiceren de studie online in Cancer.1

De retrospectieve studie analyseerde uitkomsten van patiënten die haplo-SCT hadden ondergaan met hetzij myeloablatieve conditionering (MAC; n=373) of gereduceerde-intensiteit conditionering (RIC; n=539). De mediane follow-up was 31,1 maanden voor de MAC-patiënten en 25,7 maanden voor de RIC-patiënten. De incidentie van relapse was 25,1% voor MAC versus 28,7% voor RIC, en de nonrelapse mortaliteit was 31,1% voor MAC versus 30,3% voor RIC. De twee-jaars leukemievrije overleving was 43,9% voor MAC versus 41,0% voor RIC. In multivariate analyse en in propensity score-gewogen analyse waren er geen significant verschillen in uitkomsten tussen MAC en RIC. De ziektestatus en performance status op het moment van transplantatie waren wel geassocieerd met uitkomsten. Gebruik van posttransplantatie cyclofosfamide was geassocieerd met verlaagde incidentie van stadium III of IV acute GVHD, nonrelapse mortaliteit, leukemievrije overleving, en GVHD-vrije relapsevrije overleving.

De onderzoekers concluderen dat er geen significante verschillen waren in uitkomsten van haplo-SCT tussen MAC en RIC regimes. Type GVHD-profylaxe, ziektestatus, en performance status waren de belangrijkste voorspellers van de uitkomsten van de transplantatie.

1.Santoro N, Labopin M, Ciceri F et al. Impact of conditioning intensity on outcomes of haploidentical stem cell transplantation for patients with acute myeloid leukemia over 45 years of age. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study comparing MAC and RIC regimens for haplo-SCT in AML patients older than 44 years found no significant differences in outcome of the transplantation between the two conditioning regimes. The type of GVHD prophylaxis, disease status, and performance status were the major predictors of transplantation outcome.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren