Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van intrinsieke subtypen van HR+/HER2- gevorderd mammacarcinoom in MONALEESA-studies


Prof. Aleix PratEr is geen duidelijkheid over de prognostische en predictieve waarde van intrinsiek subtype van HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom (ABC) dat wordt behandeld met endocriene therapie plus ribociclib. Een retrospectieve en exploratieve analyse in de cohorten van drie fase-3 MONALEESA-studies (2, 3, en 7) heeft de assocaties van intrinsieke subtypen met progressievrije overleving onderzocht. Prof. Aleix Prat (Academisch Ziekenhuis Barcelona) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De onderzoekers bepaalden het PAM50-gebaseerde subtype van 672 tumoren van patiënten die endocriene therapie plus ribociclib hadden gekregen en 488 tumoren van patiënten die endocriene therapie plus placebo hadden gekregen. De subtypedistributie was luminal A 46,7%; luminal B 24,0%; normal-like 14,0%; HER2-verrijkt 12,7%; en basal-like 2,6%. Deze distributie was over het algemeen consistent over de behandelarmen en de drie studies. Het risico van ziekteprogressie, vergeleken met luminal A, was respectievelijk 1,44; 2,31; en 3,96 maal hoger voor luminal B; HER2-verrijkt; en basal-like (p<0,001). Alle subtypen behalve basal-like hadden significant PFS-profijt van toevoegen van ribociclib aan endocriene therapie: HER2-verrijkt HR 0,39 (p<0,0001), luminal B HR 0,52; p<0,001), luminal A HR 0,63 (p=0,0007), normal-like HR 0,47 (p=0,0005), en basal-like HR 1,15 (p=0,77).

De onderzoekers concluderen dat de intrinsieke subtypen sterk en consistent geassocieerd waren met progressievrije overleving op endocriene therapie. In alle subtypen behalve basal-like werd profijt gezien van toevoegen van ribociclib aan endocriene therapie.

1.Prat A, Chaudhury A, Solovieff N et al. Correlative biomarker analysis of intrinsic subtypes and efficacy across the MONALEESA phase III studies.. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A retrospective exploratory analysis of three MONALEESA studies (endocrine therapy plus ribociclib or placebo for HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer) evaluated the association of intrinsic subtypes with prognosis and treatment benefit. The intrinsic subtypes were strongly and independently associated with progression-free survival on endocrine-based therapy. Patients with luminal A, luminal B, HER2-enriched, and normal-like subtypes had consistent benefit from addition of ribociclib to endocrine therapy, while patients with basal-like subtype did not benefit from ribociclib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren