Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van leeftijd bij diagnose van CNS-metastase van mammacarcinoom op uitkomsten


Metastasering naar het centraal zenuwstelsel (CNS) wordt gezien in 10% tot 30% van de patiënten met solide tumoren. Een retrospectieve studie in Israël heeft de impact onderzocht van patiëntleeftijd bij de diagnose CNS-metastase van mammacarcinoom op uitkomsten. Dr. Matan Ben-Zion Berliner (Rabin Medisch Centrum, Petach Tikva) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen begin 2006 en eind 2019 werden in het centrum 174 patiënten behandeld voor CNS-metastasen van mammacarcinoom. Onder deze patiënten waren 65 jonger dan 46 jaar en 109 patiënten ouder dan 45 jaar. Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in aantal, locatie, en klinische presentatie van CNS-metastasen. In de groep met jongere patiënten was de mediane overall survival (vanaf de diagnose van de primaire tumor) significant langer (117,1 versus 88 maanden; p=0,017) en was ook het interval tussen de diagnose mammacarcinoom en de diagnose CNS-metastase significant langer (97,4 versus 75,9 maanden; p=0,026). De mediane overleving vanaf de diagnose CNS-metastase was niet significant verschillend tussen beide groepen (18,7 versus 11,1 maanden; p=0,341) met uitzondering van de subset van TNBC-patiënten (22,5 versus 7,9 maanden; p=0,033).

De onderzoekers concluderen dat in de groep jongere patiënten de OS en het CNS-metastasevrije interval significant langer waren dan in de groep oudere patiënten.

1.Ben-Zion Berliner M, Yerushalmi R, Lavie I et al. Central nervous system metastases in breast cancer: the impact of age on patterns of development and outcome. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: Researchers in Israel studied the impact of age at diagnosis of CNS metastases of breast cancer (≤ 45 years versus > 45 years) on patterns of development and outcomes. While the presentation of CNS involvement wa similar between the age groups, younger patients had significantly longer CNS-free interval and longer overall survival. In the subgroup of TNBC, younger age at breast cancer diagnosis was associated with longer survival after diagnosis of CNS disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren