Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van maligniteiten op ernst en uitkomsten van COVID-19


Dr. Manish ShahCOVID-19 is een systemische-infectieziekte. Patiënten met maligniteiten zijn immuun-gecompromitteerd. Het is denkbaar dat de uitkomsten van COVID-19 in patiënten met maligniteiten ernstiger zijn dan in vergelijkbare patiënten zonder maligniteiten. Een studie in twee New York-Presbyterian ziekenhuizen heeft deze veronderstelling getoetst. Dr. Manish Shah en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1Tussen 3 maart en 15 mei 2020 werden in de twee ziekenhuizen 117 patiënten met een actieve maligniteit opgenomen met een diagnose COVID-19. Actieve maligniteit werd gedefinieerd als behandeling of actieve surveillance in de zes maanden voor de COVID-19 diagnose. Bijna de helft van deze patiënten kreeg maligniteit-gerichte therapie, en 45% kreeg cytotoxische of immuunsuppressieve therapie in de 90 dagen voor de COVID-19 diagnose. De patiënten werden 1:4 voor leeftijd, geslacht, en comorbiditeiten gematcht met COVID-19 patiënten zonder een maligniteit (n=468). De figuur laat zien dat er tussen beide groepen geen significante verschillen waren in mortaliteit (panel A) of het composiet eindpunt overlijden, intubatie, of opname op de afdeling intensieve zorg (panel B).

De onderzoekers concluderen dat patiënten met COVID-19 en een maligniteit vergelijkbare uitkomsten hadden als patiënten met COVID-19 zonder een maligniteit.

1.Brar G, Pinheiro LC, Shusterman M et al. COVID-19 severity and outcomes in patients with cancer: a matched cohort study. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A matched cohort study at two New York-Presbyterian Hospitals found that patients with COVID-19 and cancer had similar outcomes compared with matched patients without cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren