Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van mammacarcinoomsubtype op axillaire pCR na neoadjuvante systemische therapie


Prof. Marjolein SmidtNeoadjuvante systemische therapie (NST) kan worden overwogen voor klinisch klierpositief mammacarcinoom. Er zijn aanwijzingen dat het bereiken van axillaire pathologisch complete respons (pCR) geassocieerd is met ziektevrije overleving en overall survival. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft de impact van mammacarcinoomsubtype op het bereiken van axillaire pCR geïnventariseerd. Prof. Marjolein Smidt (Maastricht UMC) en haar collega’s van de European Breast Cancer Research Association of Surgical Trialists (EUBREAST) Group publiceren de analyse in JAMA Surgery.1

In de literatuur tot en met 16 juli 2020 vonden de onderzoekers 33 voor het onderwerp relevante studies met tezamen 57.531 patiënten. In gepoolde analyse waren de axillaire pCR-percentages 60% voor HR-negatief/HER2-positief mammacarcinoom, 59% voor HER2-positief (HR-negatief of positief), 48% voor triple-negatief, 45% voor HR-positief/HER2-positief, 35% voor luminal B, 18% voor HR-positief/HER2-negatief, en 13% voor luminal A mammacarcinoom. Er waren geen belangrijke verschillen in axillaire pCR-percentage per subtype in afzonderlijke analyses van patiënten met of zonder pathologisch-bewezen klinische klierpositieve ziekte voor aanvang van NST.

De onderzoekers concluderen dat axillaire pCR-percentages op NST voor aanvankelijk klierpositief mammacarcinoom sterk worden beïnvloed door het subtype.

1.Samiei S, Simons JM, Engelen SME et al. Axillary pathologic complete response after neoadjuvant systemic therapy by breast cancer subtype in patients with initially clinically node-positive disease. A systematic review and meta-analysis. JAMA Surg 2021.0891

Summary: A systematic review and meta-analysis of 33 studies with 57,531 patients investigated the impact of breast cancer subtype on axillary pathologic complete response to neoadjuvant systemic therapy for clinically node-positive breast cancer. Axillary pCR rates were 60% for HR-negative/HER2-positive disease, 59% for HER2-positive, 48% for triple-negative, 45% for HR-positive/HER2-positive, 35% for luminal B, 18% for HR-positive/HER2-negative, and 13% for luminal A breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren