Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van metastatische cardiofrenische lymfeklieren op overleving van gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom


Dr. Philipp HarterMetatasen in cardiofrenische lymfeklieren (CPLN) in patiënten met epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC) wijzen op FIGO stadium IVB ziekte. Dr. Philipp Harter (Kliniken Essen-Mitte, Duitsland) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de impact van positieve CPLN in gevorderd EOC op progressievrije overleving en overall survival, en van het mogelijk gunstige effect van resectie van CPLN. Ze publiceren de studie online in Gynecologic Oncology.1


Van januari 2011 tot en met mei 2016 werden in Essen 458 patiënten met FIGO stadium IIIB of IV EOC behandeld. Na exclusie van patiënten die intervalchirurgie ondergingen, geen debulking chirurgie kregen, of onvoldoende pre-operatieve imaging hadden bleef een studiecohort van 350 patiënten over. CT-scans wezen uit dat 133 van deze patiënten (38%) negatieve CPLN hadden en 217 (62%) positieve CPLN. Onder patiënten met complete resectie van de tumor (n=223) waren er 98 (44%) met negatieve CPLN, een vijf-jaars PFS van 41%, en een vijf-jaars OS van 69%. De 125 patiënten met complete resectie en positieve CPLN (56%) was de vijf-jaars PFS 13% en de vijf-jaar OS 30%. Een gematcht-paar case-control analyse vond geen significante impact van CPLN-resectie op overleving.

De onderzoekers concluderen dat CPLN-metastasen in patiënten met macroscopisch complete resectie van EOC geassocieerd waren met slechtere PFS en OS. Impact van CPLN-resectie op overleving kon niet worden aangetoond.

1.Prader S, Vollmar N, du Bois A et al. Pattern and impact of metastatic cardiophrenic lymph nodes in advanced epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A study in Essen (Germany) found that in advanced epithelial ovarian cancer presence of cardiophrenic lymph node (CPLN) metastases was associated with significantly impaired PFS and OS in patiënts with macroscopically complete resected tumors. Impact of CPLN resection on survival was not shown.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren