Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van neoadjuvante chemotherapie op mogelijkheid van borstsparende chirurgie voor TNBC


Prof. Mehra GolshanNeoadjuvante systemische therapie (NST) wordt vaak gebruikt om borstsparende therapie (BCT) mogelijk te maken voor patiënten met stadium II of III mammacarcinoom. Een geprespecificeerde secundaire analyse van de multinationale prospectieve fase 3-studie BrighTNess heeft de impact geïnventariseerd van NST op conversie van BCT-ineligibiliteit naar BCT-eligibiliteit onder patiënten met stadium II of III triple-negatief mammacarcinoom (TNBC). Prof. Mehra Golshan (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Surgery.1BrighTNess werd uitgevoerd in 145 centra in vijftien landen in Azië, Europa, en Noord-Amerika. De studie includeerde 634 patiënten met een mediane leeftijd van 51 jaar (range 22-78). De patiënten werden getest op kiemlijn BRCA-mutaties, en kregen vervolgens NST (twaalf weken paclitaxel eens per week met of zonder carboplatine en/of veliparib, gevolgd door vier cycli doxorubicine en cyclofosfamide). Voor en na de NST werd door chirurgen de BCT-eligibiliteit beoordeeld op basis van klinische en radiografische criteria. Deze pre- en post-NST beoordelingen waren beschikbaar voor 604 patiënten.

Onder de 141 patiënten die voor de NST beoordeeld werden als BCT ineligible werden 75 (53,2%) na NST beoordeeld als BCT-eligible. Onder de in totaal 502 patiënten die BCT eligible waren ondergingen 342 (68,1%) inderdaad BCT, inclusief 42 van de 75 (56,0%) patiënten na conversie van de beoordeling. Er was geen significant verschil in percentage pCR tussen de groepen patiënten die direct als BCT eligible werden beoordeeld en patiënten na conversie van de beoordeling (55,3% versus 49,3%; p=0,38).

Patiënten in de centra in Azië en Europa ondergingen meer frequent BCT dan patiënten in de centra in Noord-Amerika (OR 2,66; 95%-bti 1,84-3,84). Onder patiënten zonder kiemlijn BRCA-mutaties die mastectomie ondergingen was de frequentie van profylactische bilaterale mastectomie hoger in Noord-Amerika dan in Azië of Europa (70,4% versus 20,0%; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat NST resulteerde in conversie van BCT-ineligibiliteit naar BCT-eligibiliteit in 53,2% van patiënten met stadium II of III TNBC.

1.Golshan M, Loibl S, Wong SM et al. Breast conservation after neoadjuvant chemotherapy for triple-negative breast cancer. Surgical results for the BrighTNess randomized clinical trial. JAMA Surg 2020; epub ahead of print

Summary: A prespecified secondary analysis of the multinational phase 3 study BrighTNess found that neoadjuvant systemic therapy for triple-negative breast cancer resulted in conversion from breast-conserving therapy ineligibility to BCT eligibility in 53.2% of patients. In North America compared to Asia and Europe BCT rates among eligible patients were lower, and bilateral mastectomy rates among patients without germline BRCA mutations were higher.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren