Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van non-adherentie aan adjuvante endocriene therapie op overleving van mammacarcinoom


Prof. Josep BorrasAdjuvante endocriene therapie is geassocieerd met verbetering van de uitkomsten van vroeg-stadium mammacarcinoom, maar ook met adverse events die adherentie aan de therapie kunnen verlagen. Een multicenterstudie in twee provincies in Spanje heeft het voorkomen van non-adherentie aan de therapie en de impact van non-adherentie op uitkomsten onderzocht. Prof. Josep Borras (Biomedisch Onderzoeksinstituut Bellvitge, Barcelona) en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde alle vrouwen met een diagnose stadium I tot en met III mammacarcinoom tussen begin 2007 en eind 2011 in beide provincies (n=2413). De follow-up liep tot eind 2016. De adherentie aan endocriene therapie werd bepaald aan de hand van aangevraagde herhaalrecepten, waarbij non-adherentie werd gedefinieerd als het missen van meer dan 20% van de geplande recepten. De vijf-jaars adherentie was 84,5%. Het hoogste risico van non-adherentie werd gezien onder vrouwen jonger dan vijftig jaar, vrouwen met stadium III ziekte, vrouwen die neoadjuvante therapie kregen, en vrouwen die tamoxifen of sequentiële behandeling kregen. Er was een positieve associatie tussen adherentie en AEs. Na correctie voor leeftijd en tumorstadium was non-adherentie significant en onafhankelijk geassocieerd met recidief (HR 1,71; 95%-bti 1,16-2,51) en all-cause mortaliteit (HR 2,11; 95%-bti 1,62-2,74).

De onderzoekers concluderen dat in deze bevolkings-gebaseerde studie non-adherentie relatief infrequent was maar wel aanzienlijke impact had op het risico van recidief en mortaliteit.

1.Font R, Espinas JA, Barnadas A et al. Influence of adherence to adjuvant endocrine therapy on disease-free and overall survival: a population-based study in Catalonia, Spain. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: A population-based study in Spain found that non-adherence to adjuvant endocrine therapy was relatively infrequent among women with early-stage breast cancer (five-year adherence 84.5%) but had a considerable impact on risk of recurrence (HR 1.71; 95% CI 1.16-2.51) and all-cause mortality (HR 2.11; 95% CI 1.62-2.74).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren