Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van polyfarmacie op adherentie aan adjuvante endocriene therapie voor mammacarcinoom

(0)2017-03-15 14:58   ( Nieuws )

Tags

adherentie AET  

Dr. Gergory CalipVeel patiënten met mammacarcinoom worden ook behandeld voor andere aandoeningen. Dr. Gregory Calip (University of Illinois, Chicago) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de impact van polyfarmacie op adherentie aan adjuvante endocriene therapie (AET) voor mammacarcinoom. Ze publiceren de studie online in het Journal of Oncology Practice.1 De studie is gebaseerd op gegevens in de Truven Health MarketScan Database van vrouwen die tussen begin 2009 en eind 2013 AET startten. Polyfarmacie werd gedefinieerd als concurrent met de AET drie of meer recepten voor lipidenverlagende middelen, antihypertensiva, orale diabetesmiddelen, insuline-analogen, antidepressiva, anxiolytica/antipsychotica, en opioïdenbevattende analgetica. AET-adherentie werd gedefinieerd als medication possession ratio (MPR) 80% of hoger.Van 40.009 vrouwen was 74% adherent na één jaar; deze vrouwen hadden na drie jaar een gemiddelde MPR van 79%. Hogere polyfarmacie (p<0,001) en hoger aantal voorgeschreven tabletten (‘pill burden’; p<0,001) waren overall geassocieerd met hogere adherentie, maar deze effecten verschilden per medicatieklasse. Frequent gebruik van lipidenverlagende middelen (OR 1,42; 95%-bti 1,36-1,49) of antihypertensiva (OR 1,15; 95%-bti 1,10-1,20) was geassocieerd met hogere adherentie. Frequent gebruik van opioïdenbevattende analgetica (OR 0,80; 95%-bti 0,77-0,83), anxiolytica/antipsychotica (OR 0,95; 95%-bti 0,91-0,99), antidepressiva (0,85; 95%-bti 0,82-0,89) of insulinetherapie (OR 0,82; 95%-bti 0,72-0,95) was geasscoieerd met lagere adherentie.

De onderzoekers concluderen dat associaties tussen polyfarmacie en adherentie aan AET voor mammacarcinoom verschillend beïnvloed worden door specifieke klassen concurrent gebruikte medicaties.

1.Calip GS, Xing S, Jun D-H et al. Polypharmacy and adherence to adjuvant endocrine therapy for breast cancer. J Oncol Practice 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren