Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van postoperatieve radiotherapie op prognose van vroeg-stadium squameus celcarcinoom van de tong

(0)2024-04-02 15:00   ( Nieuws )

Tags

pT1-2N0M0 OTSCC  PORT  

Het is niet duidelijk welke subgroepen van patiënten met vroeg-stadium (pT1-2N0M0) squameus celcarcinoom van de tong (OTSCC) baat hebben bij postoperatieve radiotherapie (PORT). Een retrospectieve cohortstudie van Zhejiang Universiteit (Hangzhou, China) heeft deze groepen geïdentificeerd. Prof. Qichun Wei en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 528 patiënten (mediane leeftijd 62 jaar; IQR 52-69) met een diagnose vroeg-stadium OTSCC die tussen 2009 en 2022 chirurgie ondergingen, onder wie 145 ook PORT kregen. In multivariate analyse was PORT geassocieerd met betere overlevingsuitkomsten, terwijl matig-tot-slechte differentiatie, perineurale invasie (PNI), lymfovasculaire invasie (LVI), en toenemende diepte van invasie (DOI) geassocieerd waren met slechtere overlevingsuitkomsten. Onder patiënten met matig-tot-slechte differentiatie was chirurgie plus PORT geassocieerd met betere uitkomsten dan alleen chirurgie. Na propensity score matching was in deze groep de vijf-jaars overall survival 97% met chirurgie plus PORT versus 69% met alleen chirurgie (p=0,003) en de ziektevrije overleving 88% versus 50% (p=0,001). Vergelijkbare overlevingswinst met PORT werd gezien in de 104 patiënten met PNI en/of LVI. In subgroepen met DOI groter dan 5 mm resulteerde toevoeging van PORT aan chirurgie in verbetering van de ziektevrije overleving maar niet overall survival.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met pT1-2N0M0 OTSCC de subgroepen met matig-tot slechte differentiatie, PNI, en LVI betere OS en DFS hadden met chirurgie plus PORT dan met alleen chirurgie, terwijl de subgroep met DOI groter dan 5 mm betere DFS had met toevoeging van PORT aan chirurgie.

1.Tian Q, Jiang L, Dai D et al. Impact of postoperative radiotherapy on the prognosis of early-stage (pT1-2N0M0) oral tongue squamous cell carcinoma. J Clin Oncol 2024; epub ahead of print

Summary: A retrospective cohort study at Zhejiang University (Hangzhou, China) found that among patients with pT1-2N0M0 oral tongue squamous cell carcinoma, subgroups with moderate-to-poor differentiation, perineural invasion, lymphovascular invasion, and depth of invasion > 5 mm benefited from addition of postoperative radiotherapy to surgery.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren