Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van ras op uitkomsten van actieve surveillance voor laag-risico prostaatcarcinoom


Dr. Brent RoseEr zijn aanwijzingen dat zwarte mannen (AA) met laag-risico prostaatcarcinoom (LRPC) een meer-agressieve ziekte hebben dan hun blanke tegenhangers (NHW). Het is daarom onduidelijk of actieve surveillance een veilige optie is voor LRPC in AA-patiënten. Een retrospectieve cohortstudie in het US Veterans Health Administration Health Care System heeft uitkomsten van actieve surveillance voor LRPC in AA-patiënten versus NHW-patiënten vergeleken. Dr. Brent Rose (Moores Cancer Center, La Jolla CA) en collega’s publiceren de studie in JAMA.1

De studie includeerde mannen die actieve surveillance ondergingen na een diagnose LRPC tussen begin 2001 en eind 2015. Het cohort telde 2280 AA-patiënten (mediane leeftijd 63,2 jaar) en 6446 NHW-patiënten (mediane leeftijd 65,5 jaar). De patiënten werden tot 31 maart 2020 gevolgd voor progressie tot tenminste intermediair risico, definitieve behandeling, metastase, prostaatcarcinoom-specifieke mortaliteit (PCSM), en all-cause mortaliteit (ACM). De mediane follow-up was 7,6 jaar (IQR 5,7-9,9; range 0,2-19,2).


De tien-jaars cumulatieve incidentie van ziekteprogressie was 59,9% onder de AA-patiënten versus 48,3% onder de NHW-patiënten (p<0,001). Er was ook een significant verschil tussen beide groepen in tien-jaars cumulatieve incidentie van definitieve behandeling (54,8% versus 41,4%; p<0,001), maar niet van metastase (1,5% versus 1,4%; p=0,49), PCSM (1,1% versus 1,0%; p=0,82), en ACM (22,4% versus 23,5%; p=0,09).

De onderzoekers concluderen dat actieve surveillance voor LRPC in AA-patiënten vergeleken met NHW-patiënten resulteerde in statistisch significant hogere tien-jaars cumulatieve incidentie van ziekteprogressie en definitieve behandeling maar niet metastase, PCSM, en ACM.

1.Deka R, Courtney PT, Parsons JK et al. Association between African American race and clinical outcomes in men treated for low-risk prostate cancer with active surveillance. JAMA 2020;324:1747-1754

Summary: A retrospective cohort study of men under active surveillance for low-risk prostate cancer followed for a median of 7.6 years found that AA patients compared with NHW patients had a statistically significant increased 10-year cumulative incidence of disease progression and definitive treatment, but not metastasis or prostate cancer-specific mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren