Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van ras op uitkomsten van eerstelijns abirateron of enzalutamide voor mCRPC


Dr. Ravi ParikhZwarte patiënten (AA) waren vergeleken met blanke (NHW) patiënten ondervertegenwoordigd in klinische fase 3-studies van metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC). Een real-world studie heeft uitkomsten van eerstelijns abirateron en eerstelijns enzalutamide voor mCRPC in AA- versus NHW-mannen vergeleken. Dr. Ravi Parikh (University of Pennsylvania, Philadelphia) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

In de Flatiron Health database identificeerden de onderzoekers 3808 mannen die tussen begin 2012 en eind 2018 eerstelijns behandeling kregen voor mCRPC. Onder deze patiënten waren 2615 NHW-patiënten (68,7%; gemiddelde leeftijd bij diagnose 74 ± 8 jaar) en 404 AA-patiënten (10,6%; 69 ± 9 jaar). Er waren 1729 patiënten die abirateron-gebaseerde eerstelijns behandeling kregen (45,4%) en 1155 patiënten die enzalutamide-gebaseerde eerstelijns behandeling kregen (30,3%). Het eindpunt van de studie was overall survival gemeten vanaf het begin van eerstelijns behandeling.

De mediane follow-up was 13 maanden (IQR 7-22). De figuur laat zien dat onder patiënten die eerstelijns abirateron kregen de mediane OS significant langer was voor AA-patiënten dan voor NHW-patiënten (23 versus 17 maanden; IPTW-HR 0,76; 95%-bti 0,60-0,98); een dergelijk verschil werd niet gezien onder patiënten die eerstelijns enzalutamide kregen (23 versus 21 maanden; 0,87; 0,66-1,14). Er was een race-by-treatment interactie voor eerstelijns abirateron versus eerstelijns enzalutamine (NHW HR 1,21; 95%-bti 1,06-1,38 en AA 1,05; 0,74-1,50; p voor interactie 0,02). Eerstelijns abirateron versus enzalutamide was geassocieerd met kortere mediane OS onder NHW-patiënten (17 maanden versus 20 maanden; IPTW-HR 1,21; 95%-bti 10,6-1,38).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten die eerstelijns systemische therapie kregen voor mCRPC, AA-patiënten die abirateron kregen betere OS hadden dan NHW-patiënten.

1.Mara M, Long Q, MamtaniR et al. Outcomes among African American and non-Hispanic white men with metastatic castration-resistant prostate cancer with first-line abiraterone. JAMA Network Open 2022;5:e2142093.

Summary: A retrospective cohort study using the Flatiron Health database found that among patients receiving first-line systemic therapy for mCRPC, African American men who received abiraterone had improved overall survival compared with non-Hispanic white men.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren