Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van ras/etniciteit op overleving van Hodgkin lymfoom in kinderen en adolescenten


Dr. Justine KahnBevolkings-gebaseerde studies van kinderen en adolescenten met Hodgkin lymfoom (HL) hebben slechtere overleving laten zien in niet-blanke patiënten (non-Hispanic black en Hispanic). Een analyse van de Children’s Oncology Group (COG) heeft onderzocht of deze dispariteit blijft bestaan na correctie voor klinische en behandelings-gerelateerde variabelen. Dr. Justine Kahn (Columbia University, New York) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

De gepoolde analyse includeerde 1605 patiënten in de leeftijd tot en met 21 jaar die deelnamen aan drie fase 3-studies van de COG, uitgevoerd tussen begin 2002 en eind 2012. De mediane follow-up was 6,9 jaar. De cumulatieve incidentie van recidief was 17%. De niet-gecorrigeerde vijf-jaars gebeurtenisvrije overleving was 83% (SE 1,2%) en de niet-gecorrigeerde vijf-jaars overall survival was 97% (SE <1%). De EFS en OS waren niet verschillend per ras/etniciteit. In multivariate analyse was het risico van overlijden echter een factor 1,88 groter in de nonwhite groep (95%-bti 1,1-3,3) vergeleken met de groep blanke patiënten. De vijf-jaars postrelapse overlevingswaarschijnlijkheid was 90% in de groep non-Hispanic whites (NHWs), 66% in de groep NHBs, en 80% in de groep Hispanics (p<0,01). Vergeleken met de postrelapse mortaliteit in NHWs was het risico van postrelapse mortaliteit verhoogd met een factor 2,7 (95%-bti 1,2-6,2) in Hispanics en met een factor 3,5 (95%-bti 1,5-8,2) in NHBs.

De onderzoekers concluderen dat in kinderen en adolescenten die moderne behandeling kregen voor HL de EFS niet verschilde per ras/etniciteit, maar dat de gecorrigeerde OS significant slechter was in nonwhites vanwege hogere postrelapse mortaliteit.

1.Kahn JM, Kelly KM, Pei Q et al. Survival by race and ethnicity in pediatric and adolescent patients with Hodgkin lymphoma: a Children’s Oncology Group study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis by the Cildren's Oncology Group investigated the impact of race/ethnicity on survival of Hodgkin lymphoma in children and adolescents. The analysis found no difference by race/ethnicity in EFS, but the adjusted OS was significantly worse in nonwhite patients due to increased postrelapse mortality in this population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren