Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van subtype op distributie van locoregionaal recidief van mammacarcinoom in relatie tot postoperatief stralingsveld


Prof. Per KarlssonEen studie in twee academische ziekenhuizen in Zweden (in Lund en Gothenburg) heeft de incidentie en locatie van locoregionaal recidief (LRR) na postoperatieve locoregionale radiotherapie voor primair mammacarcinoom onderzocht in relatie tot biologisch subtype. Prof. Per Karlsson (Universiteit van Gothenburg) en collega’s publiceren de studie online in het International Journal of Radiation Oncology.1 De retrospectieve studie includeerde 923 mammacarcinoom-patiënten die tussen begin 2004 en eind 2008 in zuid-Zweden postoperatieve locoregionale radiotherapie ondergingen.

Tijdens tien jaar follow-up werd in 57 patiënten LRR vastgesteld: 30 lokaal en 30 regionaal (dus drie simultaan zowel lokaal als regionaal) voor een cumulatieve LRR-incidente van 7,1% (95%-bti 5,5-9,1). De meeste LRRs werden geheel (56%) of gedeeltelijk (26%) binnen de postoperatief bestraalde gebieden gezien. De meest-voorkomende locatie voor out-of-field RR was craniaal ten opzichte van RT-velden in de supraclaviculaire fossa. Vergeleken met patiënten met ER-positieve ziekte hadden patiënten met ER-negatieve ziekte (HR 4,6; p<0,001) en HER2-positieve ziekte (HR 2,4; p=0,007) een verhoogd risico van LRR. ER-negative/HER2-positieve tumoren hadden vaker in-field recidief (68%) dan marginaal of out-of-field recidief (32%). Driekwart van de in-field recidieven vergeleken met 45% van de marginaal of out-of-field redicieven waren afkomstig van een ER-negatieve/HER2-positieve tumor. Complete pathologische respons in de axilla na neoadjuvante behandeling was geassocieerd met lager LRR-risico (p=0,022).

De onderzoekers concluderen dat incidentie en locaties van LRR gerelateerd waren aan biologisch subtype van het primaire mammacarcinoom. Geïndividualiseerde locoregionale radiotherapie aangepast aan het biologisch subtype zou kunnen resulteren in verbetering van de uitkomsten.

1.Adra J, Lundstedt D, Killander F et al. Distribution of locoregional breast cancer recurrence in relation to postoperative radiation fields and biological subtypes. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2019; epub ahead of print

Summary: A study in Sweden found that the incidence and locations of locoregional recurrerence after postoperative locoregional radiotherapy for primary breast cancer were related to biological subtype. This suggests that individualized radiotherapy according to tumor biology may improve outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren