Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van teratoom op cumulatieve incidentie van ziekte-gerelateerd overlijden van patiënten met gevorderde kiemceltumoren

(0)2019-06-25 15:00   ( Nieuws )

Dr. Samuel FuntIn mannen met metastatische kiemceltumoren (GCTs) wordt de risico-gerichte behandeling ten dele bepaald door het onderscheid tussen seminoom en nonseminoom (NSGCT) ziekte, maar er is geen duidelijkheid over het mogelijke belang van het NSGCT-celtype. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Weill Cornell Medical College, beide in New York, heeft de lange-termijn impact onderzocht van teratoom op overleving van patiënten met NSGCT. Dr. Samuel Funt en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 232 GCT-patiënten die platina-gebaseerde chemotherapie kregen. Pathologisch onderzoek van de primaire tumoren voor aanvang van de chemotherapie wees uit dat onder de 193 NSGCT-patiënten 82 waren met een element van teratoom in de tumoren (42%). Tijdens mediaan 17 jaar follow-up (range 0,3-35) overleden 58 NSGCT-patiënten, onder wie 47 als gevolg van GCT en 11 aan andere oorzaken. De meeste gevallen van GCT-overlijden vonden plaats binnen de eerste vijf jaar en waren geassocieerd met pretreatment risicostatus (p<0,001), terwijl overlijden aan andere oorzaken toenam na vijftien jaar en niet geassocieerd was met risicostatus (p=0,66). De cumulatieve incidentie van ziekte-gerelateerd overlijden (CIDD) was hoger voor NSGCT met teratoom (vijf-jaars CIDD 27,4%) dan voor NSGCT zonder teratoom (17,4%) en voor seminoom (10,3%; p=0,03). De CIDD was hoger onder patiënten met NSGCT met matuur teratoom (vijf-jaars CIDD 38,1%) dan onder patiënten met NSCGT met immatuur teratoom (19,9%) en patiënten met NSGCT zonder teratoom (17,4%; p=0,01).

De onderzoekers concluderen dat aanwezigeid van teratoom, met name matuur teratoom, in NSGCT primaire tumoren geassocieerd was met hogere CIDD. Overlijden als gevolg van niet-GCT oorzaken was niet geassocieerd met de risicostatus.

1.Funt SA, Patil S, Feldman DR et al. Impact of teratoma on the cumulative incidence of disease-related death in patients with advanced germ cell tumors. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center and Weill Cornell Medical College found that the presence of teratoma in NSGCT primary tumors was associated with higher cumulative incidence of disease-related death. Death as result of non-GCT causes was not associated with risk status.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren